UTRENJA

 

Música de Krzysztof Penderecki (1933)

Textos extraídos de la liturgia  del Sábado Santo y del domingo de Pascua de la Iglesia Ortodoxa.

 

 

 1. POGREBENIJE CHRISTOWO

1. Troparion

CHOR
Blagroobasny Iossif, s drewa snem pretschistoje telo Twoje,
plastschanizeju tschistojo obiw,
i wonjami wo grobe nowe pokryw poloshi.

2.
Pieśni Pochwalne

SOLO
Blagoslowen jessi, Hospodi, nautschi mja oprawdanijem Twojim.

SOLI
Blasheni neporotschnijitw puti,

chodjastschiji w sakone Hospodi.

Psalm 119

CHOR
Welitschajen Tja, lisjusse Zarju,

i tschtem pogrebrenije i stradanija Twoja,
imische spasl jessi nas ot islenija.

SOLO
Slawa dologoterpeniju Twojemu, Hospodi!

CHOR
Welitschajen Tja...


SOLI
Sachodischi pod semlju, Spasse, solnze prawdy:

Temshe roshdschaja Tja luna, petschalmi oskudewaje,
wida Twoego lischajema.

CHOR
Shisn wo grobe poloshilsja jessi, Christe,

i angelsakaja woinstwa ushassachusja, snischoshdenije slawajatsche Twoje.

SOLI
Wosdrema duscha moja ot unynija,

utwerdi mja w slowessech Twojich.

CHOR
Postawi rabu Twojemu slowo Twoje w strach Twoi.

Jakoshe pschenitschnoje serno, sasched w nedra semnanja,
mnogoplodny wosdal jessi klas, wosstawiw tscheloweki jashe ot Adama.
Ne delajustschi bo besakonija, w putech Jego chodischa.
Postawi rabu Twojemu slowo Twoje w strach Twoi.

SOLI
Istschesajet wo spassenije Twoje duscha moja,

na slowessa Twoja upowach.
Mery semli poloshiwy w malem obitajeschi,
ijssusse Wsezarju, grobe dnes,
ot grobow mertwyja wosstawljajai.

SOLI
Wsjakija kontschiny widech konez,

schiroka sapowed Twoja selo.

CHOR
Welitschajem Tja...etc.

Slawa Otzu i Synu i Swjatomu Duchu
i nyne i prisno i wo weki wekow. Amin.

Psalom 51

SOLI
Pomilui mja, Boshe, po welizei milosti Twojei

i po mnoshestwu stschedrot Twojich.
Otschisti besakonije moje se bo w besakonijich satschat jesm,
i w gressech rodi mja mati moja. Isbawi mja ot krowei,
Boshe, Boshe spassenija mojego:
Wosradujetsja jasyk moi prawde Twojei.
Hospodi, ustne moji otwerseschi i usta moja woswesat chwalu Twoju.
Pomiluj mja, Boshe!

SOLI
Alliluija...

CHOR
Slawa Tebe! Slawa Tebe, Boshe!

CHOR
Alliluija…

3. Irmos

CHOR
Slawa, Hospodi, swjatomu pogrebeniju Twojemu!

Bogojawlenija Twoego, Christe, k nam milostiwno bywschago,
Issaja swet widew newetscherny
is nostschi utrenewaw wsywasche:
woskresenut mertwiji,
i wostanut sustschiji wo grobech
i wsi semnorodniji wosradujutsja.
Swjatomu pogrebeniju Twojemu, slawa, Hospodi!
Ushasnisja bojaisja nebo, i da podwishatsja osnowanija semli:

se bo, w mertwezech wmenjajetsja w wyschnich shiwy,
i wo grob mal strannoprijemletsja,
Jegozhe otrozy, blagoslowite!
Swastschennizy, wospoite!
Ljudije, prewosnossite wo wsja weki!

SOLI
Slawa dolgoterpeniju Twojemu, Hospodi!

SOLO
Slawa Otzu i Synu i Swjatomu Duchu

i nyne i prisno i wo weki wekow. Amin.

4.
Kanon Wielkiej Soboty, Pieśń 9

SOLI
Ne ridai mene, mati,

srjastschi wo grobe:
Jegoshe wo tschrewe Bes semene satschala jessi Syna,
wostanu bo i proslawljusja
i wosnnessu so slawoju neprestanno jako Bog.
Weroju i ljubowju Tja welitschajustschija.

CHOR
Welitschaju strasti Twoja,

pesnoslowlju i pogrebenije Twoje so woskressenijem sowy:
Hospodi, slwa Tebe!

5.
Irmologion

CHOR
Tebe odjustschagosja swetom jako risoju snem

Iossif s Nikodimom, i widew naga mertwa,
naga, nepogrebenna, blagosserdny platsch wosprijem,
ryadaja glagolasche:
Uwy mne, sladtschaischi Ijissusse!

Jegozhe wmale solnze na kreste wissima usrewscheje,
mrakom oblagaschesja, i semlja strachom kolebaschesja
i rasdiraschesja zerkownaja sawesa:
No se, nyne wishu Tja,
mene radi woleju podjemschago smert.
Kako pogrebu Tja, Boshe moi?

Ili kakoju plastschanizeju obwiju?
Kojima li rukama prikosnusja netlennomu Twojemu telu?
Ili kija pesni wospoju Twojemu ischodu, stschedre?
Welitschaju strasti Twoja,
pesnolowlju i pogrebrenije Twoje so wokressenijem sowy:
Hospodi, slwa Tebe!2. WOSKRESSENIJE CHRISTOWO

Jewangelije ot Matfeja

CHOR
W wetscher subbotny,
switajustshi wo jedinu ot subbot,
pride Marija Magdalina i drugaja Marija,
wideti grob.
I se, trus byst weli:
Angel bo Hospoden ssched s nebesse, pristupl,
otwali kamen ot dweri groba i sedjasche na nem.
Be bo srak jego jako molnija
i odejanije jego belo jako sneg.
Ot stracha she jego sotrjassoschasja stregustschiji
i byscha jaks mertwi.
Poklanjajemsja strastem Twojim, Christe.
Otwestschaw she Angel retsche shenam:
Ne boitesja wy!
Poklanjajemsja strastem Twojim, Christe.
Wem bo, jako Ijissussa raspjatago istchete.

Nest sde: Wosta bo, jakosche retsche. Pridite,
widite mesto, Idescche lesha Hospod.

Tropar

CHOR
Poklanjajesmsja strastem Twojim, Christe,

i swjatomu woskresseniju.
Christos woskresse.
Woistinu woskresse.

Stichira

CHOR
Woskressenje Twoje, Christe Spasse,

angeli pojut na nebessi,
i nas na semli spodobi
tschistim serdzem Tebe peti i slawiti.

Tropar

SOLI
Poklanjajesmsja strastem Twojim, Christe...etc.

Stichira

SOLI

Woskressenje Twoje, Christe Spasse...etc.

Tropar

SOLI

Christos woskresse is mertwych,

smertiju smert popraw,
i sutschim wo grobech shiwot darowaw.

Tropar

CHOR

Christos woskresse is mertwych... etc.

SOLO
Da woskresnet Bog i da rastotschatsja wrasi jego,

i da beshat ot liza jego nenawidjastschiji jego.

Tropar

SOLI,  CHOR

(
Śpiewane w grecji)
Christos aneste ek nekron
thanato thanaton patesas,
kai tois en tois mnemasin zoen charismenos.

Stichira

SOLI
Jako itstschesajet dym, da itstschesnut,

jako tajet wosk ot liza ognja.
Tako da pogibnut greschnizi ot liza Boshija,
a prawednizi da woswesseljatsja.

CHOR
Slawa Otzu i Synu i Swjatomu Duchu

i nyne i prisno i wo weki wekow. Amin.

SOLI
Sei den, jegoshe sotwori Hospod,

wosradujemsja i woswesselimsja w on.

KNABENCHOR
Christus resurrexit.

Tropar

CHOR
(
Śpiewane po łacinie)
Christus resurrexit de mortuis,
morte mortem calcavit,
et entibus in sepulcris vitam donavit.

Christos woskresse is mertwych,
smertiju smert popraw,
i sutschim wo grobech shiwot darowaw.
Da woskresnet Bog, i da rastotschaja wrasi jego.

Kanon Peschi, Pesn 1

CHOR
Woskressenija den proswetimsja,

ljudije, pascha Hospodinja,
pascha ot smerti bo k shisni,
i ot semli k nebessi Christos Bog nas priwede,
pobedeniju pojustschyja .
Christos woskresse is mertwych.
Otschistim tschuwstwija,

i usrim nepristupnym swetom woskressenija
Christa blistajustschasja,
i raduitesja rekustscha jasno da uslyschim,
pobednuju pojustsche.
Christos aneste ek nekron.
Nebessa ubo dostoino da wesseljatsja,

semlja she da radujetsja Christos woskresse.
Woistinu woskresse Nebessa ubo dostoino da wesseljatsja,
semlja she da radujetsja,
da prasnujet she mir widimy she wes i newidimy:
Christos bo wosta, wesselije wetschnoje!
 Woskressenija den proswetimsja,

ljudije, pascha Hospodinja,
pascha ot smerti bo k shisni,
i ot semli k nebessi Christos Bog nas priwede,
pobedeniju pojustschyja.

Tropar


CHOR
Christos woskresse is mertwych,
smertiju smert popraw,
i sutschim wo grobech shiwot darowaw.

(
Śpiewane w grecji)

Christos aneste ek nekron

thanato thanaton patesas,
kai tois en tois mnemasin zoen charismenos.

(Śpiewane po łacinie)

Christus resurrexit de mortuis,
morte mortem calcavit,
et entibus in sepulcris vitam donavit.

Christos woskresse.
 
Kanon Paschi, Pesn 3.

CHOR
Pridite, pitije pijem nowoje,

ne ot kamene neplodna tschudodejemoje,
no netlenija istotschnik, is groba odoshdiwscha Christa,
w nemshe utwershdajemsja .
Nyne wsja ispolnischaja sweta,

nebo she i semlja i preispodnaja:
da prasdnujet ubo wsja twar wostanije Christowo,
w nemshe utwershdajemsja.
Christos woskresse is mertwych.


Kanon Paschi, Pesn 6.

CHOR
Snisschel jessi w preispodnaja semli,

i sokruschil jessi wereji wetschnyja,
sodershastschyja swjasannyja, Christe.
Christos woskresse.
Woistinu woskresse I tridnewn,
jako ot kita ljona,
woskresl jessi ot groba.
Sochraniw zela snamenija, Christe,

woskresl jessi ot groba,
kljutschi Dewy newrediwy w roshdestwe Twojem,
i otwersl jessi nam raiskija dweri.
Spasse moi!
Woskressenija den proswetimsja,

ljudije, pascha Hospodinja,
pascha ot smerti bo k shisni,
i ot semli k nebessi Christos Bog nas priwede,
pobedeniju pojustschyja.
Spasse moi, shiwoje i neshertwenoje sakolenije!
Christos aneste ek nekron.
Jako Bog sam sebe woleju priwed Otzu,
Christos woskresse is mertwych.
Sowoskressil jessi wserodnago Adama.
Christus resurrexit de mortuis.
Woskresl ot groba.
Spasse moi !...


Kanon Paschi, Pesn 9.

CHOR
Swetisja, swetisja!


SOLI
Swetisja, swetisja, nowy Ijerusalime!

Slawa bo Hospodnja na tebe wossija!
Sione, swetisja, swetisja, nowy Ijerusalime!

CHOR
Alliluija...

SOLI
Ty she tschistaja krassuisja,

Bogorodize, o wostanije Roshdestwa twojego!

SOLO
Christus resurrexit de mortuis.

CHOR
Christos aneste ek nekron.

CHOR
Christos woskresse. Woistinu woskresse.

Christos aneste ek nekron.

Tropar

CHOR
Christos woskresse is mertwych,

smertiju smert popraw,
i sutschim wo grobech shiwot darowaw.
Da woskresnet Bog, i da rastotschatsja wrasi jego.

Kanon Peschi, Pesn 1
 

CHOR
Woskressenija den proswetimsja,

ljudije, pascha Hospodinja,
pascha ot smerti bo k shisni,
i ot semli k nebessi
Christos Bog nas priwede,
pobedeniju pojustschyja.
Christos woskresse is mertwych.
Otschistim tschuwstwija,

i usrim nepristupnym swetom
woskressenija Christa blistajustschasja,
i raduitesja rekustscha jasno da uslyschim,
pobednuju pojustsche.
Nebessa ubo dostoino da wesseljatsja,

semlja she da radujetsja,
da prasnujet she mir widimy she wes i newidimy:
Christos bo wosta, wesselije wetschnoje!
Christos bo wosta, wesselije wetschnoje!
Christus resurrexit de mortuis.
Nebessa ubo dostoino da wesseljatsja...etc.

Kanon Peschi, Pesn 8


CHOR
Sei naretschny i swjaty den, jedin subbot Zar i Hospod,

prasdnikow prasdnik. I torshestwo jest torshestw.
W on she blagoslowim Christa wo weki!
Pridite nowago winograda roshdenija,

boshestwennago wesselija,
w narotschitem dni woskressenija zarstwija Christowa priobstschimsia,
pojutsche jeko jako Boga wo weki.
Woswedi okrest otschi twoji, Sione i wishd,

so bo pridoscha tebe, jako bogoswetaja swetila,
ot sapada i sewera i morja i wostoka tschada woja tebe,
blagoslowjatschaja Christa wo weki.

Kondak


SOLI
Astsche i wo grob snisschel jessi,

bessmertne, no adowu rastruschil jessi silu,
i woskresl jessi jako pobeditel, Christe Boshe;
shenam mironossizam westschawy, raduitesja,
i Twojim Apostolom mir darujai,
padschim podajai woskressenije.

CHOR
Woskressenije Twoje, Christe Spasse,

angeli pojut na nebessi.

Ikos


SOLI
Jeshde preshde solnza solnze saschedscheje inogda w grob,
Wladyko wostani!
Predwarischa ko utru, wsyskajustschija jako dne, mironossizi dewy,

i drugaja k drusei wopejachu:
O, drugini! Pridite!  
Wonjami pomashim telo shiwonosnoje i pogrebrennoje,
plot woskressiwschago padschago Adama,
leschastschuju wo grobe:
Idem i postschimsja jakoshe wolstwi, i poklonimsja,
i prinesem mira jako dary, ne w pelenaeh,
no w platschim i wosopijim:
O Wladyko wostani, padschym podajai woskressenije!
Christos resurrexit de mortuis.

CHOR
O Wladyko wostani,

padschym podajai woskressenije!

Kondak
 

CHOR
Astsche i wo grob snisschel jessi, bessmertne,

no adowu rastruschil jessi silu,
i woskresl jessi jako pobeditel, Christe Boshe!

SOLO
Pojem Twoju, Christe , spassitelnuju strast,

i slawim Twoje woskressenije.

CHOR
Astsche i wo grob snisschel jessi...etc. 

Kanon Paschi, Pesn. 9 

CHOR
Swetisja, swetisja, nowy Ijerusalime!
Slawa bo Hospodnja na tebe wossija!
Likui nyne i wesselisja, Sione, ty she tschistaja krassuisja,
Bogorodize, o wostanije Roshdestwa twojego!
O boshestwennago! O ljubesnago!

O sladtschaisonago Twojego glasa!
S nami bo neloshno obestschalsja jessi byti do skontschanija weka, Christe:
Jegoshe werniji utwershdenije nadeshdy imustsche radujemsja.
Christos woskresse is mertwych. Alliluija...
O Pascha welija i swjatschenneischaja, Christe!

O mudroste i Slowe Boshi i Silo!
Podawai nam isteje Tebe pritschastschatisja
w newetschernem dni zarstwija Twojego.

Tropar
 

CHOR
Christos woskresse is mertwych,
smertiju smert popraw,
i sutschim wo grobech shiwot darowaw.
Da woskresnet Bog, i da rastotschatsja wrasi jego.

Kanon Paschi, Pesn 1


CHOR
Woskressenija den proswetimsja, ljudije,

pascha Hospodinja, pascha ot smerti bo k shisni,
Christos woskresse is mertwych
Pascha ot smerti bo k shisni i ot semli k nebessi

Christos Bog nas priwede, pobedeniju pojustschyja.
Otschistim tschuwstwija,

i usrim nepristupnym swetom woskressenija Christa blistajustschasja,
i raduitesja rekustscha jasno da uslyschim, pobednuju pojustsche.
Christos woskresse. Woistinu woskresse. 

Welitschanje 

CHOR
Angel wopedasche Blagodatnei :
tchistaja Dewo, raduisja, i paki reku, raduisja !
Twoi Syn woskresse tridnewen ot groba,
i mertwyja wosdwignuwy, ljudije wesselitesja. 
Swetisja, swetisja, nowy Ijerusalime!
Slawa bo Hospodnja na tebe wossija!
Likui nyne i wesselisja, Sione! 

Kanon Paschi, Pesn 1 

CHOR
Nebessa ubo dostoino da wesseljatsja,
semlja she da radujetsja,
da prasnujet she mir widimy she wes i newidimy:
Christos bo wosta, wesselije wetschnoje!
Woskressenija den proswetimsja, ljudije...etc.
Alliluija.

 


1. EL ENTIERRO DE CRISTO

1. Troparion

CORO

El noble José de Arimatea bajó su cuerpo inmaculado de la cruz,

y después de haberlo envuelto en lino fino,
lo bañó con dulces especias y lo puso en un sepulcro nuevo.

2. Alabanzas

SOLO

Gloria a Ti, Señor, ilumíname con tu resurrección.

SOLISTAS
Bienaventurados aquellos que siguen el verdadero camino,

los que caminan en la ley del Señor. 

Salmo 119

CORO
¡Te adoramos, ¡oh, Cristo Rey!,

honrando tu entierro y pasión
por los que Tú nos salvaste de la destrucción!

SOLO
¡Gloria a tu humildad, oh, Señor!

CORO
¡Te adoramos…etc.

SOLISTAS
Te ocultas, ¡oh, sol redentor de la verdad!

la luna que te cubría se desvanece de tristeza,
sin ver tu rostro.

CORO
Sin vida, ¡oh, Cristo!, que yaces en el sepulcro.

Las huestes de ángeles se estremen contemplando tu descenso.

SOLISTAS
Mi alma se hunde en la tristeza.

¡
Fortaléceme con tus palabras!

CORO
Da tus órdenes a tu servidor, que te teme.

Como el grano de trigo enterrado en el seno de la tierra,
Tú has dado múltiples frutos y auxiliado a toda la humanidad desde Adán. 
No debemos renunciar a la esperanza, confiemos en el poder del Señor.
Da tus órdenes a tu servidor, que te teme.

SOLISTAS
Mi alma anhela tu salvación y confío en tu palabra.

Tú, que le has dado forma al mundo,
¡oh, Jesús, Rey de todas las cosas!
ahora que yaces en la celda del sepulcro,
levantando a los muertos de sus tumbas.

SOLISTAS
He visto el fin de todas las cosas,

poderosa es tu palabra.

CORO
¡Te adoramos, oh, Cristo Rey…etc.

Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo,
ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
.
Salmo 51

SOLISTAS

Ten piedad de mí, ¡oh, Dios!, conforme a tu misericordia;

conforme a la multitud de tus piedades borra mis transgresiones.
He aquí que, en maldad he sido formado
y en pecado me concibió mi madre.
Líbrame del pecado, ¡oh, Dios!, Dios de mi salvación;
y mi lengua cantará tu justicia.
Señor, abre mis labios, y mi boca publicará tu alabanza.
¡Ten piedad de mí, oh, Dios!

SOLISTAS
¡Aleluya!

CORO
¡Gloria a Ti! ¡Gloria a Ti, oh, Dios!

CORO
¡Aleluya!

3. Hirmos

CORO

¡Gloria, oh, Dios, a tu santo sepulcro!

Isaías profetizó la luz inmortal de tu santa aparición.
¡
Oh, Cristo, que te manifestaste misericordiosamente,
rasgando las tinieblas!
Los muertos resucitarán, se levantarán de las tumbas
y todos los hijos de la tierra se regocijarán.
¡Gloria a tu santo sepulcro, oh, Dios!
Los cielos se estremecerán de terror

y las raíces de la tierra se sacudirán, porque,
he aquí que los muertos se unirán a Aquel que reina en los cielos
y una estrecha tumba será su refugio.
¡Oh, servidores, exaltadlo!
¡Sacerdotes, cantad Sus alabanzas!
¡Que toda la humanidad lo adore eternamente!  

SOLISTAS
¡Gloria a tu humildad, Oh, Señor!


SOLO
Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo,

ahora y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

4. Hirmos

SOLISTAS

No te lamentéis, ¡oh, madre!,

contemplando la tumba de tu hijo,
a quien concebiste sin pecado.
Él se manifestará como señor radiante de gloria,
y
todos aquellos que lo adoran con fe y amor,
participarán de su gloria eterna. 

CORO
Cantaré tu pasión

y alabaré tu entierro y resurrección, clamando:
¡oh, gloria a Ti, Señor!

5. Idiomelon

CORO

Tú, que estás rodeado de luz como una prenda.

José y Nicodemo te bajaron de la cruz y cuando
te vieron muerto, desnudo y sin sepultura,
lloraron de compasión exclamando:
¡ay de mí, dulce Jesús!

El sol iluminó la cruz.
Sumida en la oscuridad, la tierra tembló de terror
y el velo del templo se rasgó.
Pero heme aquí, no pudiendo comprender por qué,
Tú, por mi salvación, preferiste morir.
¿Cómo te sepultaré? ¡Oh, Dios mío!

¿Cómo te envolveré en el lienzo?
¿Cómo tocaré tu santo cuerpo con mis manos?
¿Y con qué himnos cantaré la muerte del Todopoderoso?
Cantaré tu pasión
y alabaré tu entierro y resurrección, clamando:
¡oh, gloria a Ti, Señor!
 2. LA RESURRECCIÓN DE CRISTO

San Mateo 28, versículos 1-6

CORO

Pasado el día de reposo,

al amanecer del primer día de la semana,
vinieron María Magdalena y la otra María
a ver el sepulcro.
Y hubo un gran terremoto,
pues un ángel del Señor descendió del cielo
y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella.
Su aspecto era como el de un relámpago
y su vestido blanco como la nieve:
y por temor a él,
los guardias temblaron y se quedaron como muertos.
Tus sufrimientos nos redimen, ¡oh, Cristo!
Y el ángel respondiendo, dijo a las mujeres:
¡No temáis!
Tus sufrimientos nos redimen, ¡oh, Cristo!
Porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.

Él no está aquí, pues ha resucitado, como dijo.
Venid y ved el lugar donde fue depositado el Señor.

Troparion

CORO

Veneramos tus sufrimientos, Cristo,

y tu santa resurrección.
Cristo ha resucitado.
Verdaderamente ha resucitado.

Stichira

CORO

Tu resurrección, Cristo redentor,

es cantada por los ángeles en los cielos.
¡Que nosotros en la tierra
seamos dignos y puros de corazón para adorarte!

Troparion

SOLISTAS

Veneramos tus sufrimientos, Cristo... etc.

Stichira

SOLISTAS

Tu resurrección, Cristo redentor... etc.

Troparion

SOLISTAS

Cristo resucitó de entre los muertos,

venciendo la muerte a través de la muerte
y devolviendo la vida a aquellos que estaban enterrados.

Troparion

CORO

Cristo resucitó de entre los muertos... etc.

SOLO
Dios resucitará y sus enemigos se dispersarán

y aquellos que lo odian huirán de su presencia.

Troparion

SOLISTAS, CORO

(cantado en griego)

Cristo resucitó de entre los muertos,
venciendo la muerte a través de la muerte
y devolviendo la vida a aquellos que estaban enterrados.

Stichira

SOLISTAS

Ellos se esfumarán, como se desvanece el humo,

como la cera se derrite en el fuego.
Así los pecadores serán destruidos en presencia de Dios,
pero los justos se regocijarán.

CORO
¡Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo,

ahora y para siempre, por los siglos de los siglos! Amén.

SOLISTAS
Este es el día en que actuó el Señor;

clamemos con alegría y regocijo.

CORO DE NIÑOS
¡Cristo ha resucitado!

Troparion

CORO

(Cantado en latín)

Cristo resucitó de entre los muertos,
venciendo la muerte a través de la muerte
y devolviendo la vida a aquellos que estaban enterrados.

Cristo resucitó de entre los muertos,
venciendo la muerte a través de la muerte
y devolviendo la vida a aquellos que estaban enterrados.
Dios resucitará y sus enemigos se dispersarán.

Canon de Pascua, Oda 1

CORO

¡Oh, gentes, dejad que el día de la resurrección

resplandezca en su brillante luz!
¡Pascua, pascua del Señor!
Cristo Jesús lleva de la muerte a la vida, de la tierra al cielo,
a aquellos que cantan el himno de su triunfo.
Cristo ha resucitado de entre los muertos.
Purificad los espíritus para ver a Cristo

en el esplendor de la radiante luz de la resurrección,
y así, comprenderemos su mandamiento de amor
aquellos que entonamos el himno de su triunfo.
Christos aneste ek nekron.
Dejad que el júbilo de los cielos resuene,

dejad que la alegría reine sobre la tierra.
Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado.
¡Dejad que el júbilo de los cielos resuene!

¡Dejad que la alegría reine sobre la tierra!
El mundo se exaltará, también lo visible y lo invisible,
porque Cristo ha resucitado. ¡Gloria eterna!
¡Oh, gentes, dejad que el día de la resurrección

resplandezca en su brillante luz!
¡Pascua, pascua del Señor!
Cristo Jesús lleva de la muerte a la vida, de la tierra al cielo,
a aquellos que cantan el himno de su triunfo.

Troparion

CORO

Cristo resucitó de entre los muertos,
venciendo la muerte a través de la muerte

y devolviendo la vida a aquellos que estaban enterrados.

(Cantado en griego)

Cristo resucitó de entre los muertos,
venciendo la muerte a través de la muerte

y devolviendo la vida a aquellos que estaban enterrados.

(Cantado en latín)

Cristo resucitó de entre los muertos,
venciendo la muerte a través de la muerte

y devolviendo la vida a aquellos que estaban enterrados.

Cristo resucitó.

Canon de Pascua, Oda 3.

CORO

Venid, bebed el nuevo elixir,

no el elixir mágico de la roca muerta,
sino el manantial de la incorruptibilidad
que mana de la tumba de Cristo.
Ahora todo está lleno de luz:
el cielo, la tierra y el infierno.
Toda la creación se regocija con la resurrección de Cristo,
en la cual encontramos la eternidad.
Cristo ha resucitado de entre los muertos.

Canon de Pascua, Oda 6.

CORO

Tú que has descendido a las profundidades de la tierra.

Tú que destruiste las puertas de la prisión eterna
donde estaban los prisioneros encadenados. 
Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado.
Y así como Jonás salió de la ballena,

Tú te levantaste del sepulcro en el tercer día.
Tan pronto te levantaste del sepulcro, ¡oh, Cristo!,

 los sellos permanecieron intactos;
como cuando Tú naciste,
que preservaste puro el vientre de la virgen
para abrirnos las puertas del paraíso.
¡Mi Redentor!

¡Oh, gentes, dejad que el día de la resurrección
resplandezca en su brillante luz!
¡Pascua, pascua del Señor!
Cristo Jesús lleva de la muerte a la vida, de la tierra al cielo,
a aquellos que cantan el himno de su triunfo.
Mi Redentor, vivid, ¡no más sacrificios sacrificados!
Christos aneste ek nekron.
Dios, Tú mismo, de tu propia voluntad, te has sacrificado para el Padre.
Cristo ha resucitado de entre los muertos.
Y redimiste a Adán y su raza.
Christos resurrexit de mortuis.
Tú, que resucitaste de entre los muertos.
¡Mi Redentor!...

Canon de Pascua, Oda 9.

CORO

¡Brilla, brilla!

SOLISTAS
¡Resplandece, resplandece, nueva Jerusalén!

¡La majestad del Señor te iluminará!
¡Sión resplandecerá, resplandecerá la nueva Jerusalén!

CORO
¡Aleluya!

SOLISTAS
Y tú, Madre de Dios, pura,

¡bendita seas por la resurrección de tu Hijo!

SOLO
Christus resurrexit de mortui.

CORO
Christos aneste ek nekron.

CORO
Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado.

Christos aneste ek nekron.

Troparion

CORO

Cristo resucitó de entre los muertos,

venciendo la muerte a través de la muerte
y devolviendo la vida a aquellos que estaban enterrados.
Dios resucitará y sus enemigos se dispersarán.
 
Canon de Pascua, Oda 1.

CORO

¡Oh, gentes, dejad que el día de la resurrección
resplandezca en su brillante luz! ¡Pascua, pascua del Señor!
Cristo Jesús lleva de la muerte a la vida, de la tierra al cielo,
a aquellos que cantan el himno de su triunfo.
Cristo ha resucitado de entre los muertos.
Purificad los espíritus para ver a Cristo
en el esplendor de la radiante luz de la resurrección,
y así, comprenderemos su mandamiento de amor
aquellos que entonamos el himno de su triunfo.
Dejad que el júbilo de los cielos resuene,
dejad que la alegría reine sobre la tierra.
Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado.
Dejad que el júbilo de los cielos resuene,

dejad que la alegría reine sobre la tierra;
el mundo se exaltará, también lo visible y lo invisible,
porque Cristo ha resucitado. ¡Gloria eterna!
Porque Cristo ha resucitado, ¡gloria eterna!
Christus resurrexit de mortuis.
Dejad que el júbilo de los cielos…etc.

Canon de Pascua, Oda 8.

CORO

Este es el día, el día santo, el sabbat escogido.

Rey y señor de todo el sabbat,
la fiesta de resurrección del Señor, la fiesta de fiestas.
¡Alabaremos a Cristo por toda la eternidad!
Venid, participad del nacimiento del nuevo vino,

en la alegría divina, en el glorioso día de la resurrección del Reino de Cristo,
a quién adoramos como Dios, por toda la eternidad.
Levanta tu mirada Sión y observa a tu alrededor

para ver como hacia ti vienen, como estrellas divinas,
del oeste al norte, del océano al este, tus hijos
para adorar a Cristo en ti, por toda la eternidad.

Kontakion

SOLISTAS

Tú, que descendiste al sepulcro;

inmortal que has destruido el poder del infierno
y resucitaste victorioso, Cristo el Señor;
y en la victoria de tu resurrección
les dijiste a las mujeres que llevaban los ungüentos: “¡Regocijaos!”.
Tú das paz a tus apóstoles y resurrección a los muertos.

CORO
Los ángeles en los cielos glorifican tu resurrección,

Cristo el Redentor.

Ikos

SOLISTAS

Tú que estás recostado ante el sol,
¡levántate, Maestro! 
Antes del amanecer las mujeres que llevaban los ungüentos

se apresuraron a buscarte y se gritaban las unas a las otras:
¡Oh amigos, venid!
Con fragrantes ungüentos queremos ungir este cuerpo sin vida,
este cuerpo tendido en la tumba, que resucitó a Adán, el caído.
¡Venid! Apresurémonos como los Reyes Magos
para adorarlo y honrarlo con ungüentos.
Que no esté vestido con harapos sino envuelto en lino.
Lamentémonos y gritemos a viva voz: ¡Oh, Maestro, levántate!
¡Da la resurrección a los que han muerto!
Christus resurrexit de mortuis.

CORO
¡Oh Maestro, levántate!

¡Da la resurrección a los que han muerto!

Kontakion

CORO

Tú, que descendiste al sepulcro;
inmortal que has destruido el poder del infierno
y resucitaste victorioso, Cristo el Señor;

SOLO
Te adoramos, ¡oh, Cristo!,

Exaltamos tu poder redentor y tu resurrección.

CORO
Tú, que descendiste al sepulcro... etc.


Canon de Pascua, Oda 9.

CORO

¡Resplandece, resplandece, nueva Jerusalén!

¡La majestad del Señor te iluminará!
¡Exáltalo Sión, y regocíjate!
Y tú, pura madre de Dios,
¡bendita seas por la resurrección de tu Hijo!
¡Oh, divina voz! ¡Oh, graciosa voz! ¡Oh, adorada voz!

Tú nos has prometido
estar con nosotros hasta el fin de los tiempos.
¡Oh Cristo, en la fe de tu palabra esperamos y nos regocijamos!
Cristo ha resucitado de entre los muertos. ¡Aleluya!
¡Sublime, santa Pascua! ¡Oh, Cristo!

¡Tú eres la sabiduría, la palabra de Dios y su poder!
Danos la fe y la luz eterna de tu reino.

Troparion

CORO

Cristo resucitó de entre los muertos,

venciendo la muerte a través de la muerte
y devolviendo la vida a aquellos que estaban enterrados.
Dios resucitará y sus enemigos se dispersarán.

Canon de Pascuas, Oda 1.

CORO

¡Oh, gentes, dejad que el día de la resurrección
resplandezca en su brillante luz! ¡Pascua, pascua del Señor!
Cristo Jesús lleva de la muerte a la vida, de la tierra al cielo,
a aquellos que cantan el himno de su triunfo.
Purificad los espíritus para ver a Cristo
en el esplendor de la radiante luz de la resurrección,
y así, comprenderemos su mandamiento de amor
aquellos que entonamos el himno de su triunfo.
Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado.

Alabanza

CORO

El ángel le habló a la Santa Virgen:

Virgen, tú, la pura, regocíjate y nuevamente te digo, ¡regocíjate!
Porque tu hijo se levantó del sepulcro
y al tercer día resucitó de entre los muertos.
¡Humanidad, exaltadlo!  
¡Resplandece, resplandece, nueva Jerusalén!

¡La majestad del Señor te iluminará! ¡Regocíjate Sión y resplandece!

Canon de Pascua, Oda 1.

CORO

¡Dejad que el júbilo de los cielos resuene!

¡Dejad que la alegría reine sobre la tierra!
El mundo se exaltará, también lo visible y lo invisible
porque Cristo ha resucitado, ¡gloria eterna!
¡Oh, gentes, dejad que el día de la resurrección...etc.
¡Aleluya!Traducido y digitalizado por:
Alejandro Vidal 2020