VIERNES SANTO (1929)

(Divendres Sant)

Música Eduardo Toldrá (1895 - 1962)

Texto Josep Carner i Puig-Oriol (1884 - 1970)

 

L'oratge s'adormissa
i el cel és apagat.
Ocells de la bardissa
no desvetlleu l'Amat.

Els pobres ulls son lassos          
quan l'hora baixa es fon
i han fatigat sos braços
tots els pecats del món.

La llum se n'es anada
del rostre sangonent:
Sa joventut passada
com una rosa al vent.

Cloïa les parpelles
al cap demunt d'un rost;
de cara a les estrelles
clavat en una post.

L'oratge s'adornmissa
i el cel és apagat.
Ocells de la bardissa
no desvetlleu l'Amat.


La brisa se adormece
y el cielo está apagado.
Pájaros del bardal
no despertéis al Amado.

Los pobres ojos están cansados
cuando el atardecer se funde
y han cansado sus brazos
todos los pecados del mundo.

La luz se ha ido
del rostro sangriento:
Su juventud pasada
como una rosa al viento.

Cerraba los párpados
en lo alto de una pendiente;
de cara a las estrellas
clavado en un poste.

La brisa se adormece
y el cielo está apagado.
Pájaros del bardal
no despertéis al Amado.Escaneado y Traducido 2002