SÁRKA

 

Personajes

 

SÁRKA

CTIRAD

PREMYSL

Jefa de la amazonas

 Joven guerrero

Noble

Soprano

Tenor

Barítono

 

La acción se desarrolla en un lugar y tiempo indeterminado.

 

1. JEDNÁNÍ


(
Na jedné strane prucelí hradu.
Na druhé skála, v níkovové dvere

vedoucí do hrobky Libusiny. Balvan
pred hrobkou, hrobka klene se
dozadu. Libice. Pod duby, u stolu:
Premysl a Vladykové)

PREMYSL
Jak za hory se slunce chylí,
tak odesla jsi, Libuso,
a zlaty tvého lidu vek
kles s tebou v tmavy hrob.
Juz minulo léto, blahy sen,
a Morana bledá volá!
Má podobu Vlasty, jez trímá mec
a kosí mych reku bohaty kvet,
ó, krvavá znecka a krutá.

SBOR VLADYKOVÉ
Jak desné to jméno
ode rtu znelo!
Juz kypí mi krev,
at zacíná sec,
juz dychtím po boji!

PREMYSL
Zdaz vlasti sad má zhuben byt?
Kdy vesna vzesla nám?
Má rusit zástí posvátny
tvuj poklid, Libuso?
Noc svatá krácí doubravou
a hradu se blízí,
snad nese krásny mír,
jak nám, tak budoucím!

(Zvuky roku)

Kdo serem lesu prichází?

SBOR VLADYKOVÉ
Na bílém koni vjízdí cizí muz!
Jakou zvest prinásí?

CTIRAD
Sláva ti, velky Premysle!
Sláva i bohatyrum,
jichz velké ciny slaví ves, národ!

PREMYSL
Bud vítán a rci nám jméno své,
co vede te v tento osamely hrad?

CTIRAD
Jsem Ctirad, Dobrovoje syn!
Prisahal jsem, ze rukou mou
klesne Vlastin pych.
K Vysehradu jsem spel,
vsak tak mi otec del:
„Jdi na Libici, pusty hrad,
tam najdes Premysla!
Tam v seré kobce slozil Trut
svuj stít a mlat!
Ty’s jeho zbroje dedicem,
sám tak ustanovil.“
Tak otec del,
ted vís, proc prisel jsem!

PREMYSL
Pojd v náruc mou, Ctirade!
Mlady hrdino! Budchrabrym tak,
jak byval otec tvuj!
A vejdi v luna zeme
a vynes ze seré kobky
dedictví své na jasny den.
Poctive vládni zbrojí svou,
síly své uzívej moudré
a zustan veren odkazu
slavnych predku svych.

(Vsichni mimo Ctirada odcházejí.
Volání a dusotkopyt ztrácí v lese)


Nuz vzhuru, vladyci! Na Vysehrad!

SBOR VLADYKOVÉ
Hoj!
Na Vysehrad, na Devín!
Hoj! Jiz chvej se, sídlo vzpoury!
Hoj! Na sladkou lásku zapomen.
Hoj! Jsi pán, ne otrok bídny.
Hoj! Hoj! Hoj! Hoj!

(Odcházejí)

CTIRAD
(samoten)
Posvátné ticho,
presladké sero,
jak dobre zná moje srdce
carodejnou vasi moc!
Jak casto lesu sepotání
v seré síne vnikalo,
kdyz otec na bílém dvorci
o bojích bohatyru,
o lásce luznych zen vyprável.
Ó, sne o sladké lásce,
ó, prelude kouzelny,
jak casto kolem skrání oblétás!
Jak z jara bíly motyl,
jenz zmizí v modry jas!

(Zár mesíce vychází nad lesem,
ozyvá se zpev slavíka)


Ó, pej, slavíku mily
a bílá luno svit,
ó, poletuj kolem skrání
sladky lásky sne!

SBOR BOJOVNICE
(z dálky)
Bouríme krajem,
a beda, kam
zapadne nás voj!

CTIRAD
To lítych bojovnic
divé volání!
Z mé duse prchá sen
o blahu milování!
Tak slavík vyplasen
zlovestnym krákoráním
do dáli ulétá.

(Spechá ke hrobce, odvalí balvan,
otevre dverehrobky. Sluj vzplane jasem)


Kroc, noho, pres posvátny práh!
Trut tak velel a zlatá kyne sláva!

(Vstupuje do sluje sirokymi do skály
Vtesanymischody. Sluj zárí modravym
jasem. Uprostred stojízlaty stolec,
na nem odpocívá mrtvá Libuse,
zahalenahustým závojem, na hlave
zlatou orunu. U jejíchnohou Trutuv

mlat a stít)

Ó, jaky zázrak plní
sluje hloub!
Hle, zlaty trun, mlat Trutuv
a mohutny stít.

(Zvedá zbran. Klidne)

Ó, svaty stíne velké vestkyne,
odpust mi, smelému vetrelci.

(Klesne na kolena a skloní hlavu)

Hle, klesám v prach pred tvou velebností.
Hoden-li budu, bych
vzdy k vítezství pozvedl stít, cisty jak slunce.
Vuli tu mám a srdce nespoutané.

SBOR BOJOVNICE
(za scénou)
Ó, beda, kam
zapadne nás voj!

(Blíží se)

Beda!

(Objevují se na valech.
Vyhrnou se na nádvorí)


SÁRKA
Hrad stojí opusten.
V cin velky predsevzetí zraje juz!

SBOR BOJOVNICE
Nuz, Sárko, mluv,
proc jsi nás privedla sem?

SÁRKA
Sen nejsmelejsí skutkem bud!

(Ohlíží se)

Od hrobky kámen lezí odvalen.
Bud, ruko, tobe dík, jez chystala
jsi dráhu krokum mym!

CTIRAD
(uvnitr sluje)
Ó, svaty stíne velké vestkyne!
Hle, klesám v prach pred tvou velebností!

SÁRKA
Juz zeje prostor.
Do luna zeme
mne sledujte.

(Spechájí do sluje)

CTIRAD
(uvnitr sluje vyskocí)
Kdo ticho posvátné
hlukem rusí rouhave?
Nuz uhlídám, zda bourí besu roj
a pak je zaplasím.

(Stoupne za stolec Libusin. Sárka

a bojovnice vstupují do sluje)

SÁRKA
Nuz vzhlédnete, kam jsem vás uvedla!
Zde Libusa!

SBOR BOJOVNICE
Ó, Sárko, ó, nejdi blíz!
Jak slunce zár,
tak cloní nás
velké vestky veleba.

SÁRKA
Nikdy nechveje se srdce mé!
Strhla jsem s nebe tlupu rudych hvezd
a prozkoumala zhavy jejich rum.
Hvezdné trosky poucily mne,
ze s korunou, jez zdobí Libusi,
vecné vítezství do hrdych
hradeb Vlasty zavítá!

(Uciní nekolik kroku k trunu)

SBOR BOJOVNICE
Nás jímá strach!
Ó, Sárko, stuj!

SÁRKA
Já se smeji!

(Vvstupuje smele pred trun)

Já vámi pohrdám!
Slys, Libuso, kdo stojí pred tebou!
Jsem Sárka! Bojovnice Vlasty vítezné.
Ty bylas velkou hvezdou zárící,
vsak Vlasta sluncem jest
a sláva její konce nedozná!
Prisla jsem, bych ti snala korunu
tvou carovnou, jiz zena nejvetsí
jen nosit smí.
Tou zenou Vlasta jest,
ne ty, jez v mrzky prach
své celo pokorilas pred muzem!
Do prachu padni, zeno Premysla,
dej korunu, závoj,

(Vztahuje ruce po korune)

mrtvolo!

CTIRAD
(vystoupí z pozadí)
Stuj, zmije príserná,
sic rozdrtí
celo tvoje Trutuv mlat!

SÁRKA
Kdo jsi, jenz nicís
mne jedním slovem?

(Libuse se stolcem se za r chotu

propadává, tma se rozprostre)

SBOR BOJOVNICE
(chvátají ze sluje)
Nás hltí trna.

SÁRKA
Ó, bozi!

(Príserne)

Krví tvou své zástí ukojím.

(Zdrcena pomalu vychází ze sluje)

CTIRAD
Jak slunné její oci vbodají
se v moji tvár a slast
a smrt mou dusí zmítají!

(Tvár do dlaní skrývá)
 
2. JEDNÁNÍ


(udolí divoké, pusté. Kmeny staleté
zprevráceny. casnéjitro. Bojovnice
vyckávaji boj. Jsou rozlozeny pod
dubem. Sárka v zadumání sestupuje
se skály, na jejímz temeni plane
ohen. Bledy mesíc zapadá do mlhy)

SÁRKA
(zadumána)
Proc zachvelo se srdce mé,
kdyz ke mne pozved zárivy zrak?

SBOR BOJOVNICE
Juz zbledly hvezdy,
slunce vychází.
Bud vítána, zoro!

SÁRKA
Proc zachvelo se srdce mé,
kdyz ke mne pozved zárivy svuj zrak?
Jeho jasny zrak jak svetla jasné zdroje,
a temny prec, jak bleskonosny mrak.
Já o nem blouzním.
Ó, bozi, v pomoc pospíchejte!
Vzdyt jsem smrtelná, smilování mejte!

(Obrací se k zapadajícímu mesíci)

Ó, svatá luno, bozstvo vznesené,
ty bíly kvete plny tajemství,
jenz vykvetl jsi z cerné skvelosti,
slys muj k tobe volající hlas!
Mej slitování, luno, s knezkou svou!
Zkrot v dusi mojí divé plameny!
Vrat mi dávny, dávny stary klid!

SBOR BOJOVNICE
Co dumás, Sárko?
Snad bledy strach
te desí pred bojem?

SÁRKA
(zastre si tvár)
Dík tobe, luno! Bohum dík!
Hlas devic vede zpet zabloudilou
z bludiste vidin.
Juz slabost zmizela a divy zár
nezkrotné nenávisti chvátí mne.
Po krvi zízním muze hrdého,
jenz smele zmaril velky zámer muj!
Jak cerny pták po celou noc
kol skrání mi létala divná lest.
Jeho lapit chci v sít chytrych vymyslu!
Bez boje padne v prach a Trutuv mlat
a stít bude mou koristí!

SBOR BOJOVNICE
Jak plane ti zrak,
jak zárí ti tvár,
Ó, Sárko, zjev nám zámery své!

SÁRKA
Zde k tomu dubu mne privazte
a zanechte osudu.
Vy pak samy v lese skryjte se,
dokud mého rohu hlas
nezavolá vás!

SBOR BOJOVNICE
(privazují Sárku)
Ó, jak jsou tajemny
tvé duse zámery!
Vsak jest nám ciniti,
co káze slovo tvé.

SÁRKA

(V voja baja)

Co znamená, ach, palcivy muj bol?
Snad prízrak lásky opet desí mne?
Nepocítím nez zástí divoké
a slabost prchla
z duse mé hrdinské!

(Zacházejí na vsechny strany. Sama)

Ó, klame lzivy, zchytraly
na ret muj slétni jako lesní pták
na kvetoucí hlohu ratolest.

(Dusot kone krákorání havrana)

Ten havran zvestuje ti velky zal,
ó, hrdy muzi, predcasnou smrt!


CTIRAD
(objeví se v pozadí na koni)
Dol divoky a pusty
a v slunci skví se roucho belostné!

SÁRKA
(volá)
Já hynu! Pomoc!
Coz nikdo neslysí?

CTIRAD
(seskocí z kone)
Co znamená to zalostné volání?
Juz spechám na pomoc!

SÁRKA
Volání marné jest, bohové!
Na pomoc prispejte ubohé!

CTIRAD
Tos, Sárko, ty?
Nuz chop se zbrane, knezko mesíce!

SÁRKA
Bud vítán, bohatyre,
bud vítán, nejlítejsí vrahu muj!

CTIRAD
Tys svázána? A bledá tvár
se k nebi obrací?

SÁRKA
Chci smrt! Ubij mne!
Jen smrt!

CTIRAD
Z mé duse prchá nenávist!
Kdo svázal te?

(Pretíná provazy)

Jsi volná!
Nuz mluv.

SÁRKA
To Vlasta ucinila závistná,
ze nezdaril se pokus muj,
to vítanou jí bylo záminkou,
by dávno tajemného zástí blesk
na hlavu mou se snesl.
Zde v temném lese na mne zasycela:
„To nebyl Trut, co plasilo
te z kobky! Ne, to schvátil jeho zrak
tu zrádnou dusi tvou!“
Pak kázala
mne svázat a usmrtit.V tom
tvuj kun zarehtal a devy prchaly,
neb strachem naplnil je Trutuv mlat a stít!
Jsem v moci tvé! Nez vsak zemru,
chci vedet, kdo byl mym vítezem?
Rci jméno své!

CTIRAD
Ctirad sluju a bíly otcuv dvur
na brehu stojí ladné Sázavy!

SÁRKA
Ó, Ctirade, jak byls mi osudnym!
Tys zmaril podnik, ktery slávou mel
mou hlavu ovencit.
Kloním hlavu tu, smrt svou cekajíc!

CTIRAD
Ó, Sárko, vstan! Já nedychtím
po krvi bezbrannych!

SÁRKA
Ó, beda mne,
pak jsem tvou zajatou?
Ty vlasy mé otocís
kol silné ruky své, a tak mne povleces
na bíly dvur, kde zena tvá te ceká.
Ta zlym na mne zrakem zasvítí,
kdyz lezet budu pred ní v pokore.
To videt mám?
A bohum klnout, jez mne neslysí!
Bud milostiv!

(Padne na tvár a lezí
bez hnutí)

A usmrt mne!

CTIRAD
(klekne vedle ní a skloní se nad ní)
Nemám zeny a nikdy neprijdes
na otcuv bíly dvur, lec vulí svou!

SÁRKA
(vstane)
Díky tobe, vítezi!
Vsak po boku tvém zít a bojovat?
Ó, boži, na pomoc spejte ubohé!

CTIRAD
Ó, Sárko, tys carovny kvet
na srdci mém, jez k tobe
láskou, nesmírnou láskou mre!

SÁRKA
Ó, boži, vzdyt klesám
v blahu neskonalém!

(Klesne mu do náruce. Zustanou v objetí)

CTIRAD
Kéz na tvém srdci verném
bych umrít smel hned.
Tím neskonalym blahem,
bych umrít smel hned!

SÁRKA
(se vyvinuje sama z objetí)
Po boku jeho zít?

(Náhle se vzchopí odhodlane)

Nemohu!

(Chytne roh a zatroubí)

CTIRAD
Co cinís?

SÁRKA
Tím rohem vítám noc,
kdyz hasne den.
A den muj zmírá,
jiz kvací noc.

(Na vsech stranách se objevují bojovnice)

SBOR BOJOVNICE
Bouríme krajem a beda,
kam donese vítr nás voj!
Hledáme boj!

CTIRAD
(spechá pod dub
pro svou zbran)
Sárko, nechvej se!
Já chráním te!
Ó, Sárko!

(Nedobehne již pro zbran)

SÁRKA
Jsi zrazen a ztracen!

CTIRAD
(ranen bojovnicemi klesá)
zel mládí mého!
zel otce mého, jehoz kvílení
dvur bíly slychat bude noc a noc!
zel vsak nejvíc zel, sárko, ukrutná,
zel tvé zrady, trikrát zel!

(Bojovnice dobíjejí Ctirada.
Sárka se vrhá na druzky)


SÁRKA
Litice!
Pryc, prísery ukrutné!
Muj Ctirade!

(Padá na jeho mrtvolu)

Já bídná, nestastná!
 
 
 
 
3. JEDNÁNÍ


(
Vysehrad. Nádvorí posázené lipami.
(Premysl na kamenném stolci, kolem

neho Vladikové. Nekterí stojí v pozadí
na hradbách a hedlí v krajinu, kterou
se vine Vltava. Je hluboké sero. Zazní
táhlý zvuk trouby a zabusení na bránu)

PREMYSL
Mou dusi jímá truchlé, tusení.
Otevrle bránu!

(Brána se rozlétne, objeví se sbor muzu,
nesoucíchhorící louce. Uprostred ctyri

muzi s pokrytymi márami na ramenou.
V jejich cele Lumír, zároven s nimi
vejde lid)

LUMÍR
Postavte na zem drahé bríme!

PREMYSL
Co to znamená?
Rci, kdo lezí pod prikrovem,
jej kropís slzou svou?

LUMÍR
Psi hrdého ustvali jelena,
jak lovec zver.

SBOR VLADYKOVÉ
Pretezkou chcem pomstuza krvavy cin!

PREMYSL
(nadzvedne príkov)
Tot Ctirad,
mého druha syn!
Kdo spáchal jej?

LUMÍR
To Sárka ucinila závistná
a devic nezkrotny její sbor!
V lup divym selmám vyvrhla jej v les,
by duse jeho vecne tekala
od stromu k stromu klidu zbavená.

SBOR VLADYKOVÉ
Pomsta nás volá!

Spechejme v boj!

PREMYSL
Drív ad plamenu rudych roj jej zhltí
a vznítí nasi krev!

SBOR VLADYKOVÉ
Ad vznítí nasi krev!

(Muzi z lidu rovnají iranici,
na kterou polozí Ctirada)


PREMYSL
Ó, jinochu, jak s nebe hvezda
spadne v tmavou noc,
tak urvala te krutá Morana!

(Brána se otevírá, objeví se Sárka,
ovencena kvítím a pod závojem.
Nese Trutuv mlat a stít)

SBOR VLADYKOVÉ
Kdo zjevil se nám v stredu truchlících,
zda z bohyn nekterá to blazenych,
ze Vysehradu brána dokorán
se otvírá pred krokem vznesenym?

PREMYSL
Zlym chveje se mé
srdce tusením.

LUMÍR
Od temene plyne jí jak mlécná
dráha závoj trpytící.
Je divukrásná, jako carny sen!

PREMYSL
Zrím v oku jejím stopy zlocinu!

LUMÍR
Mluv, bledy zjeve,

co te vede k nám?

SÁRKA
Vy divíte se, bohatyrové,
jak zlatá brána otevrela se
pred kroky mymi samodek?
Vzdyt nesu Trutuv stít a mlat!
A coz nevíte, ze zlatá brána Vysehradu
vzdy se otvírala, on kdyz pricházel?

LUMÍR
Ty neses Trutuv mlat?
Ó, mluv, kdo jsi?
Mé srdce busí hroznym tusením!


SÁRKA
Ó, netaz se! Dej mi, zemríti
po boku toho, jehoz miluji,
Muj Ctirade, muj vítezi!
Zde tvoje zbran, s ní vejdes do noci!

SBOR VLADYKOVÉ
Zda rozumím tem slovum záhadnym?

SÁRKA
Ó, beda sláve tvé,
ó, beda síle tvé a jaré mladosti!
Ó, Ctirade, muj vítezi,
otevri slunné oci své
a zárí jejich jasnou,
at vzplá mi spása!
Ó, beda, zhasly a nikdy víc
neozárí duse mé!
Ó, Ctirade, muj Ctirade!

PREMYSL, LUMÍR
Ó, beda sláve tvé,
ó, beda síle tvé,
ó, beda jaré mladosti!

SBOR JINOCHU
Ó, rekni nám, druhu nás,
proc lezís nem a bled?

SÁRKA
Sama jsem nad sebou
slunce zár zhasila.

PREMYSL
Ó, beda mladosti!

LUMÍR
Ó, rekni nám, druhu nás,
proc lezís nem a bled?

SÁRKA
Tma desivá ted kol a kol
a cely svet je pouhá noc!


LUMÍR
Proc zhasl tvého oka svit
a úsmev retu tvych?
Druhu nás, proc zhasl tvého oka svit?
 

PREMYSL, SBOR JINOCHU
Ó, rekni nám, ó, rekni nám,
proc zhasl tvého oka svit
a úsmev retu tvych?

SÁRKA
Jen zár hranice vzplane
svetla mi jasná.

LUMÍR a PREMYSL
(soucasne)
Proc zhasl tvého oka svit
a úsmev retu tvych?
 

SÁRKA
Plameny svaté ocistou
budte dusi zoufalé!


SBOR DÍVEK
(házejí lipové ratolesti na hranici)
Dub statny stál na hore
a nebes blesk jej rozdrtil
a svrhl jej na sirou zem.
Jun dobry sel lesem
a bledá smrt
dech vyrvala mu
z prsou mladych.
Ó, placte, devy, placte!
Ó, placte, ronte slzy své!

(Jinosi tlucou meci o stíty. Lumír

pristoupí s horicí pochodní k hranici)

LUMÍR
Vyslehni, rudy plameni,
a zaclon luzko jinocha!

SÁRKA
Stuj, pevce!
V noci mracny klín neodejde sám!

(Vrhne se na hranici)

Jsem Sárka, která uvrhla jej v hrob
a vlastní vulí trestám svuj cin!

(Probodne se a klesne vedle Ctirada)

SBOR VLADYKOVÉ
Ó, úzas, úzas!
Neklamal nás sluch?
To Sárka!

LUMÍR
(hodí pochoden na hranici)
Vyslehni k nebi, plameni,
a obou svatebního loze clonou bud!

SBOR VLADYKOVÉ
Vyslehni k nebi, rudy plameni,
a svatebního loze clonou bud!
 

LUMÍR
A ty, ó, vetre, zaduj v siry kraj
a hlásej svetu velky lásky div!

PREMYSL
A ty, ó, vetre, zaduj v siry kraj
a hlásej svetu velky lásky div!

SBOR VLADYKOVÉ
A ty, ó, vetre!
A hlásej svetu velky lásky div!

 
 

PRIMER  ACTO


(
En Libice. A un lado, la fachada del
castillo, al otro un acantilado, con una
puerta que lleva a la tumba de Libuse.
Gran piedra frente a la tumba. Debajo

de un roble, sentado ante una mesa,
Premysl y un grupo de guerreros)

PREMYSL
Como el sol que se pone tras la montańa,
te has ido, Libuse,
y la edad dorada de tu pueblo se ha ido
contigo a la tumba oscura.
Se acabó el verano, el sueńo bendito,

ˇy Morana, diosa de la muerte, nos llama!
Se parece a Vlasta que, espada en mano,
mata a todos mis valientes caballeros.
ˇOh, cruel segadora sedienta de sangre!

GUERREROS
Terrible es el nombre
que ha pronunciado tu boca.
Mi sangre ya está hirviendo,
ˇque comience la batalla,
siento sed de guerra!

PREMYSL
żDebe mi patria perecer ahora
que ha llegado la primavera?
żEs el odio lo que debe perturbar
tu bendita paz, Libuse?
La noche santa acaricia los robles
y se aproxima al castillo,
ˇque ella nos dé paz
a nosotros y a nuestros hijos!


(se oye sonar los cornos)

żQuién llega desde la sombra?

GUERREROS
ˇUn extranjero con caballo bayo!
żQué novedades trae?

CTIRAD
ˇGloria a ti, gran Premysl!
ˇY gloria también a vosotros, héroes,
cuyas hazańas son celebradas por todos!

PREMYSL
Bienvenido seas, pero dinos tu nombre,
żqué te trae a este aislado castillo?

CTIRAD
ˇSoy Ctirad, hijo de Dobrovoj!
He jurado castigar el orgullo de Vlasta
con mi propia mano.
Me disponía a ir a Vysehrad,
pero mi padre me dijo:
"ˇVe al castillo de Libice
y allí encontrarás a Premysl!
ˇAllí, en una cueva oscura,
Trut depositó su maza y su escudo!
Eres el heredero de esas armas,
él mismo lo decidió ".
Así dijo mi padre,
ˇahora ya sabes a qué vine!

PREMYSL
ˇVen y abrázame, Ctirad,
mi joven héroe!

ˇSé valiente como tu padre!
Baja a la tumba
y de la oscura caverna
saca a la luz lo que buscas.
Empuńa las armas con honor,
usa tu fuerza sabiamente
y mantente fiel a la gloria
de tus ilustres antepasados.

(Todos salen excepto Ctirad.
Rumores de trompas y de caballos)


ˇVamos, guerreros! ˇA Vysehrad!

GUERREROS
ˇHoj! ˇA Vysehrad, a Devín!
ˇHoj! ˇQué tiemblen los rebeldes!
ˇHoj! Olvidemos el amor y los placeres.
ˇHoj! Somos caballeros, no esclavos.
ˇHoj! ˇHoj! ˇHoj! ˇHoj!
 
 (Se marchan)

CTIRAD
(a solas)
Silencio sagrado,
dulce oscuridad,
vuestro poder encantador
conoce bien mi corazón.
Cuántas veces el murmullo del ruiseńor
ha penetrado en las salas oscuras,
cuando mi padre, en el blanco patio,
narraba las batallas de los héroes
y los amores de las bellas damas.
ˇOh, sueńo de tierna pasión!
ˇOh, milagro encantador,
que a menudo gira sobre mi cabeza!
ˇComo la mariposa que en primavera,
desaparece en el cielo azul!
      

(La luz de la luna aparece en el cielo,
se escucha el canto de un ruiseńor)


ˇOh, canta, querido ruiseńor
y tú, blanca luna, brilla!
ˇOh, vuela sobre mi cabeza
dulce sueńo de amor!

AMAZONAS
(desde lejos)
ˇMuerte y destrucción!
Desventura para para aquellos

que se interpongan en nuestro camino.

CTIRAD
ˇEse es el grito de batalla
de las salvajes amazonas!
ˇEl tierno sueńo del amor
se desvanece de mi alma!
Y el ruiseńor, asustado,
por esos gritos siniestros,
se aleja volando.


(Corre hacia la tumba y quita

la piedra. La luz ilumina la cueva)

ˇCruzaré este umbral sagrado!
ˇTrut lo ordenó y la gloria me espera!


(Entra en la cueva que brilla con una

luz azulada. En el centro se halla un
trono dorado en el que está sentada la
difunta Libuše, cubierta con un velo y
con una corona dorada en la cabeza.
A sus pies, se encuentran la maza y el

escudo de Trut)

ˇOh, qué milagro se produce
en las profundidades de esta caverna!
Aquí están el trono dorado,
la maza y el poderoso escudo de Trut.


(con calma recoge armas)


ˇOh, espíritu sagrado de la gran profetisa,
perdona al intrépido intruso!

(Se arrodilla e inclina la cabeza)

Me inclino ante tu majestad.
Si soy digno, levantaré triunfante
este escudo tan resplandeciente como el sol.
Mi voluntad es firme e intrépido mi corazón.

AMAZONAS
(fuera del escena)
ˇInfortunio para quienes
se interpongan en nuestro camino!

(acercándose)

ˇInfortunio!
 
(Aparecen sobre las
murallas e invaden el patio)

SÁRKA
ˇEl castillo está vacío!
ˇPronto conseguiremos nuestro propósito!

AMAZONAS
ˇHabla, Sárka!
żPor qué nos has traído hasta aquí?

SÁRKA
ˇQue el sueńo se convierta en realidad!

(mira a su alrededor)

La pesada piedra ha sido apartada de la tumba.
ˇAgradezcamos a la mano que precediéndome
allanó el camino!

CTIRAD
(dentro de la cueva)
ˇOh espíritu sagrado de la gran profetisa!
ˇYo aquí, me inclino ante tu majestad!

SÁRKA
El camino está libre.
ˇSeguidme a las profundidades
de la tierra!
 
(Se precipitan dentro de la caverna)

CTIRAD
(se levanta de golpe)
żQuién se atreve a perturbar
el silencio de este recinto sagrado?
Si son las demoníacas amazonas,
las atraparé.
 
(Se esconde tras del trono.
Sárka y las Amazonas entran)

SÁRKA
ˇMirad dónde os traje!
ˇAhí está Libuse!

AMAZONAS
ˇOh, Sárka, no te acerques!
Al igual que el sol ardiente,
la profetisa brilla
en su majestad.

SÁRKA
ˇNunca mi corazón ha tenido miedo!
En el cielo arranqué algunas estrellas
y observé el resplandor de sus cenizas.
Escuchad lo que me revelaron:
la corona que adorna a Libuse
traerá la victoria eterna
a las murallas del castillo de Vlasta!
 
(Da unos pasos hacia el trono de Libuse)

AMAZONAS
ˇEl miedo nos congela!
ˇOh, Sárka, detente!

SÁRKA
ˇMe río de vosotras!

(altivamente se acerca al trono)

ˇNo tengo miedo!
Escucha, Libuse, quién está frente a ti.
ˇSoy Sárka!
Amazonas de la victoriosa Vlasta.
Una vez fuiste la estrella más brillante,
ˇpero Vlasta ahora es el sol
y su gloria no tiene límites!
He venido a tomar tu brillante corona,
que sólo una gran reina puede llevar.
ˇEsa mujer es Vlasta, no tú,
que en el polvo te has inclinado
ante un hombre!
ˇDe rodillas, esposa de Premysl,
dame tu corona!

(Extiende sus manos sobre la diadema)

ˇCadáver!

CTIRAD
(sale de su escondite)
ˇAlto, víbora sacrílega,
o la maza de Trut
te destrozará la cabeza!

SÁRKA
żQuién eres?
żPretendes detenerme con palabras?
 
(Libuše y su trono se derrumban
estrepitosamente. Oscuridad )


AMAZONAS
(que salen corriendo de la cueva)
ˇLas tinieblas nos envuelven!

SÁRKA
ˇDioses!

(a regańadientes)

Tu sangre satisfará mi odio.
 
(Ella sale lentamente de la cueva)

CTIRAD
ˇSus ojos brillantes me atravesaron!
Con su mirada las delicias
de la muerte sacuden mi alma.
 
(oculta la cara entre las manos).SEGUNDO ACTO


(Valle salvaje y desierto. Troncos secos.
Amanece. Las amazonas, esperando la
batalla, acampan bajo un roble.  Sárka,
absorta, desciende de una roca, sobre la
que arde una hoguera. La luna pálida,
asoma entre la niebla)

SÁRKA
(inquieta)
żPor qué mi corazón latió tan fuerte
cuando él posó su brillante mirada sobre mí?

AMAZONAS
Las estrellas se apagan
cuando sale el sol.
ˇBienvenida sea la aurora!

SÁRKA
żPor qué mi corazón latió tan fuerte
cuando él posó su brillante mirada en mí?
Su mirada pura era como una fuente,
pero oscura como una nube de tormenta.
Su recuerdo me atormenta.
ˇDioses, ayudadme!
ˇTened piedad de mí, pobre mortal!

(Se vuelve hacia la luna menguante)

ˇOh, luna sagrada, divinidad majestuosa,
flor blanca llena de secretos
que floreces en el oscuro esplendor nocturno,
escucha mi voz que te invoca!
ˇTen piedad, luna, de tu sacerdotisa!
ˇApaga las llamas de la pasión en mi alma
y devuélveme la paz del pasado!

AMAZONAS
żEn qué estás pensando, Sárka?
żEs el miedo lo que te asalta
antes de la batalla?

SÁRKA
(se cubre la cara con las manos)
ˇGracias luna! ˇGracias a los dioses!
Sus voces virginales me sacan
de este laberinto de ilusiones.
La debilidad desaparece y vuelve
la llama ardiente del odio desenfrenado.
ˇTengo sed de la sangre del héroe
que osó arruinar mi plan!
Esta noche, cual pájaro negro, 
una audaz estratagema ha volado sobre mí.
ˇQuiero atraerlo hacia una trampa cierta!
ˇSin luchar, caerá en el polvo,
y la maza y el escudo de Trut serán míos!

AMAZONAS
ˇCómo brillan tus ojos!
ˇCómo arden tus mejillas!
ˇOh, Sárka, revélanos tu plan!

SÁRKA
Atadme a este roble
y abandonadme a mi destino.
Mientras, vosotras,
escondeos en el bosque hasta que
escuchéis el sonido de mi cuerno.

AMAZONAS
(atando a Sárka)
ˇOh, qué misteriosas son
las intenciones de tu alma!
Pero es nuestro deber
obedecer tus palabras.

SÁRKA

(Para sí)

żQué significa este dolor ardiente?
żEs el fantasma del amor lo que me atormenta?
ˇSólo deseo un odio feroz en mí
y toda debilidad de mi ánimo
abandonará mi corazón!


(Las amazonas se dispersan)

ˇOh, palabras falsas y arteras,

venid a mis labios como el pájaro
que se posa sobre una rama de espino!

(Trote de caballo y graznidos de cuervo)

ˇEl cuervo anuncia el dolor de la muerte

prematura del altivo héroe!

CTIRAD
(aparece a caballo por el fondo)
El valle es salvaje y desierto.
ˇVeo una vestidura resplandecer al sol!

SÁRKA
(llamando)
ˇMe muero! ˇAuxilio!
żNadie me escucha?

CTIRAD
(desmonta)
żQué significan estos gritos dolorosos?
ˇCorreré en su ayuda!

SÁRKA
żNo oís mi lamento, dioses?
ˇVenidn a auxiliar a la miserable!

CTIRAD
żEres tú, Sárka?
ˇToma las armas, sacerdotisa de la luna!

ŠÁRKA
ˇBienvenido, héroe!
ˇBienvenido, feroz guerrero!

CTIRAD
żEstás atada y tu rostro pálido
vuelto en oración al cielo?

SÁRKA
ˇQuiero morir! ˇMátame!
ˇQue llegue la muerte!

CTIRAD
ˇEn mi corazón el odio se diluye!
żQuién te ató?


(Desata las cuerdas)

ˇEres libre!
Ahora, habla.

SÁRKA
Fue la celosa Vlasta.
Tú hiciste fracasar mi misión
y eso le proporcionó el pretexto
para vengarse de mí
y revelar su oculto rencor.
Me dijo furiosa:
"ˇNo fue Trut quien te echó de la tumba!
ˇNo! ˇFue la mirada del guerrero
la que tomó posesión de tu alma!
Luego, ordenó mi muerte.

Al escuchar tu caballo,
ˇ
las vírgenes desaparecieron
pues temen la maza y el escudo de Trut!
Estoy en tu poder, pero antes de matarme,
dime żquién fue el que me venció?

ˇDime tu nombre!

CTIRAD
ˇMe llamo Ctirad y la casa de mi padre
está ubicada a orillas del río Sázava!

SÁRKA
ˇOh, Ctirad, has sido fatal para mí!
ˇArruinaste el plan que debía
coronar mi cabeza de gloria!
ˇMe inclino ante ti y espero la muerte!

CTIRAD
ˇOh Sárka, levántate!

ˇEstás indefensa, no quiero tu sangre!

SÁRKA
ˇOh, pobre de mí!
żSoy tu prisionera?
Me aferrarás de los pelos,
con tu mano fuerte, y me arrastrarás
a tu casa, donde tu esposa te está esperando.
ˇElla me mirará con mirada malvada
cuando me postre humildemente ante ella!
żTendré que soportar eso?
żY maldecir a los dioses que no me escuchan?
ˇSé misericordioso conmigo!

(cae de cara al suelo y permanece inmóvil)

ˇMátame!

CTIRAD
(se arrodilla inclinándose sobre ella)
ˇNo tengo esposa y nunca irás a la casa
de mi padre si tú no lo quieres!

SÁRKA
(se levanta)
ˇGracias, vencedor!
Pero żtendré que vivir y luchar a tu lado?
ˇOh dioses, auxiliad a esta miserable!

CTIRAD
ˇOh, Sárka, eres una

flor deliciosa para mi corazón,
que muere por ti con amor infinito!

SÁRKA
ˇOh, dioses, me abandono
a esta inmensa felicidad!
 
(se abrazan)

CTIRAD
ˇPodría morir así,
sobre tu corazón!
ˇPodría morir así,
con esta dichosa alegría!

SÁRKA
(se libera del abrazo)
żVivir a tu lado?

(recuperándose de repente)

ˇNo puedo!
 
(toma el cuerno y lo hace sonar)

CTIRAD
żQué estás haciendo?

SÁRKA
Con el cuerno saludo a la noche,
cuando el día desaparece.
Ahora mi día muere
y se acerca la noche.

(Las amazonas acuden)

AMAZONAS
ˇMuerte y destrucción,
desventura donde el viento nos lleva!
ˇBuscamos combate!

CTIRAD
(corre a recuperar sus armas)
ˇSárka, no te preocupes, te defiendo!
ˇOh, Sárka!
 
(No llega a alcanzar sus armas)

SÁRKA
ˇTe he engańado y estás perdido!

CTIRAD
(cae al suelo herido por las amazonas)
ˇAy de mí, por mi juventud!
ˇAy de mí, por mi padre, cuyo lamento
resonará todas las noches en su casa!
ˇAy de mí, sobre todo por ti, cruel, que
te arrepentirás tres veces por esta traición!
 
(Las amazonas matan a Ctirad.
Sárka se lanza sobre sus compańeras)


SÁRKA
ˇMonstruos!
ˇMarcharos, crueles!
ˇMi Ctirad!


(Cae sobre su cadáver)

ˇQué miserable e infeliz soy!
 
 

TERCER ACTO


(
Vysehrad. Patio con tilos. Premysl,
sentado en un trono, rodeado de
guerreros. Algunos, desde las murallas,
observan las tierras cruzadas por el
Moldava. Anochece. Sonido de trompeta
y golpes en la puerta)

PREMYSL
Un presagio triste invade mi alma.
ˇAbrid las puertas! żQué cucede?
 
(Se abren las puertas y aparece un grupo
de hombres empuńando antorchas.
En el centro, cuatro de ellos liderados por
Lumír llevan a hombros un ataúd; detrás

hombres y mujeres)

LUMIR
ˇDepositad en tierra la preciosa carga!

PREMYSL
żQué significa esto?
Dime, żquién yace en el ataúd,
que tú bańas con lágrimas?

LUMIR
Los perros han desgarrado al venado,
como lo hace el cazador con la presa.

GUERREROS
ˇVenganza por el terrible acto!

PREMYSL
(levanta la tapa del ataúd)
ˇEs Ctirad,
el hijo de mi amigo!
żQuién lo mató?

LUMIR
Fue la cruel Sárka
con su indomable escuadra de vírgenes.
Lo abandonaron a las bestias

para que su alma vague por siempre,
de un árbol a otro, sin encontrar la paz.

GUERREROS
ˇLa venganza nos llama!

ˇCorramos a las armas!

PREMYSL
ˇQue el fuego devore su cuerpo
y encienda nuestra sangre!

GUERREROS
ˇY encienda nuestra sangre!
 
(Se prepara la la pira funeraria

y ponen a Ctirad en ella)

PREMYSL
ˇOh joven, como a una estrella fugaz
en la noche oscura,
la cruel Morana te ha secuestrado!
 
(Entra Šárka, cubierta con un velo nupcial.

Lleva una corona nupcial de azahar, y la
maza y el escudo de Trut)

GUERREROS
żQuién viene a visitarnos en nuestro dolor?
żQuizás una de las benditas deidades?
żpor qué las puertas de Vysehrad
se abren ante la majestad de su paso?

PREMYSL
ˇSus ojos revelan la sombra del delito!
ˇQué hermosa es!

LUMIR
El velo transparente que la cubre
brilla como la Vía Láctea.
ˇSu belleza es como un sueńo encantado!

PREMYSL
Mi corazón presiente un triste suceso.

LUMIR
Dinos, pálida visión,

żqué te trae a nosotros?

SÁRKA
żOs asombráis, héroes,
que las puertas se hayan abierto solas

ante mi presencia?
ˇLlevo la maza y el escudo de Trut!
żNo sabéis que las puertas de Vysehrad
se abrirán solas a su llegada?

LUMIR
żLa maza de Trut? Habla żquién eres?
ˇMi corazón experimenta

un oscuro presagio!

SÁRKA
ˇNo preguntes y déjame morir al lado

de quien amé! ˇCtirad, mi guerrero!
ˇToma tus armas,
entra con ellas en la noche!

GUERREROS
żQué significan esas palabras?

SÁRKA
ˇAy de mí, has perdido la gloria,
la fuerza y tu hermosa juventud!
ˇOh Ctirad, mi vencedor,
abre tus ojos claros
para que su esplendor
pueda otorgarme la redención!
ˇAy de mí, se han cerrado

y nunca más iluminarán mi alma!
ˇOh Ctirad, mi Ctirad!

PREMYSL, LUMÍR
ˇAy de mí, has perdido la gloria!
ˇAy de mí, has perdido la fuerza
y tu hermosa juventud!

JÓVENES
Dinos, amigo nuestro,
żpor qué estás mudo y pálido?

SÁRKA
Yo misma
he apagado tu sol.

PREMYSL
ˇAy de mí, tu hermosa juventud!

LUMIR
Dinos, amigo nuestro,
żpor qué estás mudo y pálido?

SÁRKA
ˇUna terrible oscuridad nos rodea
y la noche envuelve al mundo entero!

LUMIR
żPor qué se apagó la luz de tus ojos
y la sonrisa de tus labios?
Amigo, żpor qué se han apagado?

PREMYSL, JÓVENES
Dinos, amigo nuestro,
żpor qué se apagó la luz de tus ojos
y la sonrisa de tus labios?

SÁRKA
Sólo el calor de la hoguera
traerá de vuelta la luz.

PREMYSL LUMÍR
(juntos)
żPor qué se apagó la luz de tus ojos
y la sonrisa de tus labios?

SÁRKA
ˇLlamas sagradas, purificad
mi alma desesperada!

MUCHACHAS
(tirando ramas de tilo sobre la pira)
Un gran roble estaba en la montańa
cuando un rayo lo derribó
con un fuerte golpe.
Un guerrero atravesaba el  bosque
cuando la pálida muerte lo encontró
arrebatándole el aliento
del pecho.
ˇOh, llorad, doncellas!
ˇOh, derramad lágrimas!
 
(Todos golpean los escudos con
sus espadas. Lumír enciende la pira)

LUMIR
ˇSubid al cielo, rojas llamas,
y devorad su lecho fúnebre!

SÁRKA
ˇEspera, cantor!
ˇÉl no irá solo a la noche oscura!


(Sube a la pira)


ˇSoy Sárka, yo lo arrastré a la tumba
y saldaré mi crimen por mi propia la mano!
 
(Se apuńala y cae junto a Ctirad)

GUERREROS
ˇOh, terror!
żNos engańa nuestro oído?
ˇEs Sárka!

LUMIR
(arroja la antorcha a la hoguera)
ˇAlzaos al cielo, rojas llamas,
y devorad el lecho nupcial!

GUERREROS
ˇAlzaos al cielo, rojas llamas,
y devorad el lecho nupcial!

LUMIR
ˇY tú, viento, vuela sobre todo el país
anunciando el milagro de este amor!

PREMYSL
ˇY tú, viento, vuela sobre todo el país
anunciando el milagro de este amor!

GUERREROS
ˇY tú, viento, anuncia el milagro
de este amor al mundo!Digitalizado y traducido por:
José Luis Roviaro
2020