SIDDHARTA

 

Personajes

 

SIDDHARTA

SUDDHODANA

ASITA

MAYA

YASODHARA

AMRA

GANDARVA

TARA

1º CONSEJERO

2º CONSEJERO

KAMALA

Príncipe indio, futuro Buda

 Padre de Siddharta

Un astrólogo

Madre de Siddharta

Esposa de Siddharta

Una bailarina

Hermana de Anra

Una princesa

Un consejero

Un consejero

Una cortesana

Tenor

Bajo

Tenor

Actriz

Soprano

Bailarina

Contralto

Contralto

Tenor

Bajo

Soprano

 

 

La acción se desarrolla en Kapilavastu, actual Nepal, en el siglo V a.C

 

FØRSTE  AKT

"MORGEN"


 
(På slottet Kapilavastu Natfest.

Fodsels- og begravelsesceremonier
i slottet Kapilavastu)

KOR
Folket stråler, lyser,
falder lyser og stråler i nat.
Folket er falder af ild i hvert øje,
der lyser og stråler
som stjerner i natten.

ASITA, MINISTRENE, SUDDHODANA
Vældigt er riget i verdeners
midte i nat.
Vældig er fyrsten som
magten i himlenes midte,
Kongen er solen i himlens midte.
Prægtigt står slottet beredt
ril den himmelske gæst.

KOR
Folket er fakler,
for folket har fakler,
der lyser og stråler som
guld i hvert øje i nat.
Folket har falder, der lyser og stråler.
Himmelske gæst!

SUDDHODANA
Himmel! Hør...min bøn: en søn!

KOR
I denne nat skal vore sind
se dybere i himlen ind.
Han kommer fra Altet,
mens Maya har sorg

(Børnene vil ind til dronningen.
Prajapati afviser dem)


PRAJAPATI
Maya er sorgfuld.

BØRNENE
Kan en dejlig dronning
da hå sorg?

PRAJAPATI
Ja, dronningen er meget trist og tankefuld.
Hun føler, at hun snart skal væk fra denne jord:
Sorgen slår såsælsomt ned,
slår ned i flæng.

BØRNENE
I flæng slår sorgen ned.

(Børnene forsvinder nedtrykte)

KOR
I Alters midte venter han,
til vores midte kommer han snart.
Kom! Kom! Kom!

SUDDHODANA
(råber)

Musik!

(Festlighederne begynder)

1. MINISTER
Fyrsten er nedtrykt, er uden søn
frygter for rigets fremtid.

PRAJAPATI
Maya: uden glæde.

1. MINISTER
Maya: helt uden glæde.
Fjemt svinder kongens sønnehåb i natten.

SUDDHODANA
Højt, højt tindred' mit håb.
Natten er dyb og stråler i sin glans.

ASITA
Men denne glans er netop håbets glans.

ASITA OG 2. MINISTER
Korn venner,
fest med jeres konge i nat!

KOR
Folket stråler, lyser,
falder lyser og stråler i nat.
Folket er fakler af ild i hvert øje,
der lyser og stråler
som stjerner i natten.

ASITA, MINISTRENE, SUDDHODANA
Vældigt er riget i verdeners
midte i nat.
Vældig er fyrsten som
solen i himlenes midte,
Kongen er solen i himlens midte.
Prægtig står slottet beredt til
den himmelske gæst.

KOR
Folket er falder,
for folket har falder,
der lyser og stråler som
guld i hvert øje i nat.
Folket har falder, der lyser og stråler.
Himmelske gæst!

SUDDHODANA
Himmel! Hør...min bøn: en søn!

KOR
I denne nat, i nat skal vore sind
se dybere i himlen ind,
Han kommer fra Altet,
mens Maya har sorg.

(Børnene kommer tilbage)

PRAJAPATI
Maya er sorgfuld.

BØRNENE
Kan en dejlig dronning
da ha' sorg?

PRAJAPATI
Ja, dronningen er meget trist
og tankefuld.
Hun føler, at hun snart skal væk fra denne jord:
Sorgen slår så sælsomt ned, slår ned i flæng.

BØRNENE
I flæng slår sorgen os ned.

KOR
I Altets midte venter han,
til vores midte kommer han snart.
Kom! Kom!

(Prajapari synger en

sangleg med børnene)

PRAJAPATI
Se: Maya står så ene, skønt hun har en mand.

BØRNENE
Er da en blomst alene
i sin blomsterstand?

PRAJAPATI
Hun finder ingen glæde under hjertets skar.

BØRNENE
Hør evigheden summer
om os denne nat.

PRAJAPATI, BØRNENE
Sorgen, sorgen gæster alle;
ingen kan gå fri.
Fra stjernekuben
summer glædernes bi.
I flæng slår sorgen os ned.

PRAJAPATI
Sorg er jo alle stjerner,
som vi aldrig når.

BØRNENE
Ingen kan rage lykken,
den du kun kan fá.

PRAJAPATI
Døden står streng og iskold
bagved alting kendt.

BØRNENE
Hvem ved hvad himmeldybet
til dit liv har sendt.

PRAJAPATI, BØRNENE
Sorgen, sorgen gæster alle,
ingen kan gå fri.
Fra stjernekuben summer
glædernes bi.
I flæng slår sorgen os ned.

TIGGERNE
Man kan være dronning og ha' sorg,
gråden risler midt i kongens borg.
Maya, Suddhodana har jo alt.
Alt undtagen sønnen, livets salt.
Sorgen slår så sælsomt ned i flæng.

PRAJAPATI BØRNENE
Sorg er jo alle stjerner,
som vi aldrig når.
Ingen kan tage lykken,
den du kun kan få.
Sorgen gæster alle,
ingen kan gå fri.
Fra stjernekuben
summer glædernes bi.

BØRNENE, TIGGERNE
I flæng slår sorgen os ned.

(Maya går ud af sit rum og

begynder at danse for sig selv)

EN TIGGER
Se Maya danser,

Ja: Maya danser nu.

PRAJAPATI, BØRNENE
Er da en blomst alene i sin blomsterstand?
Se Maya danser for et ufødt barn.

(Suddhodana betragter betaget Maya
ogfolger hende ind i hendes rum)


PRAJAPATI
Kongen korn, undredes og blev så,
gik til Maya ind.

TIGGERNE
Korn, korn, under!
Bliv her!

BØRNENE, TIGGERNE
Fra stjernehimlen
summer glædernes bier.
Dronningen fandt nu glæden i sin længsels rum:
Frugterne kender intet men'ske her på jorden:
Barnet er kærligheds frugt.

(Maya og Suddhodana kommer ud hendes

rum. Hun forlader scenen, han bliver)

PRAJAPATI
Maya går ud i haven:
timen er inde!

BØRNENE, TIGGERNE
Maya går ud i haven:
timen er inde!
Nu griber sønnehåbet Suddhodana:
se kongens ansigt bli'r lyst.
Bli'r det Siddharta, prinsen?
Barnet er kærligheds frugt.

(Den gamle budbringer kommer
løbende, haltende og snublende af
overstrømmende glade)


BUDBRINGER
Hør, Maya har født, født ec lille barn,
en barnefyrste, ja nemli'!
Maya fødte drengen, som er prins.
Siddharta har hun født i dag!
Prinsen er født, nu jubler kongen.
Dejligt at se en konge glad.
Maya fødte ham. Kongens sorg forbi.
Glæd jer nu med kongen, hurra for Mayas søn,
sikke dog en dag!
Glæden blomstrer nu i riget.
Han kunne lige straks stå op!
Han gik straks syv skridt på jorden, ja!
Han gik syv skridt i verden.
Han stod op!
Og gik et, og gik to, og gik tre,
og gik fire, og gik fem, og gik seks,
og han gik syv skridt ud, ud i verden.

BØRNENE
Han gik &, han gik ro, han gik tre,
han gik fire, han gik fem, han gik seks,
og han gik syv skridt ud, ud i verden. ,

BUDBRINGER
Gik mod nord...

ASITA
(eftertænksomt),
...mod kuldens pol.

BUDBRINGEREN
Gik mod syd...

ASITA
...mod dagens flamme.

BUDBRINGEREN
Gik mod øst...

ASITA
...vogt dig, du blændes!

BUDBRINGEREN
Gik mod vest...

(Budbringeren laber viderefor at fortælle
sit glade budskab andre steder)


ASITA
(tolker fedslens regn)
Ja, han vil se og fryse mod nord,
og han vil se og varmes i syd,
og han vil se og tænke sit i vest,
og han vil se og sænke sig i øst.

SUDDHODANA, MINISTRENE
Han vil se, han vil se,
og han vil handle som en seer.

KOR
Han vil se, han vil se,
og han vil handle, handle.
Suddhodana! Suddhodana! Suddhodanai

ASITA
Han vil lide med de armeste.
Han vil nå livets zenith hernede.
Han får livets rose på jorden.
Han vil forlade kongens rige!

KOR
(foruroliger)
Han vil se, han vil se,
og han vil gå fra slottet.
Suddhodana! Suddhodana! Beskyt ham!

(Budbringeren kommer haltende

ind glad og forvirret)

BUDBRINGER
Suddhodanas søn, sikke dog en dag,
glæden blomstrer nu i riget.

(Budbringeren løber ud igen)

SUDDHODANA
Hvis han ser sygdom,
død og jordens nød...

KOR
Beskyt ham!

SUDDHODANA
...vil han forlade mit rige.

MINISTRENE
...vil han forlade dit rige.

SUDDHODANA, MINISTRENE
Beskyt ham mod livet!

KOR
Beskyt ham! Beskyt ham!

SUDDHODANA, MINISTRENE
Vi må beskytte ham mod liver,
mod jordens nød.

KOR
Beskyt ham! Beskyt ham!

SUDDHODANA, PRAJAPATI

MINISTRENE, TIGGERE, KOR
Al jordens lyst skal binde ham.

ASITA
(tvivlende)
Han vil se livet!

SUDDHODANA, PRAJAPATI
MINISTRENE, TIGGERE, KOR
Lysten skal binde Siddharta til
slottets sødme og glød  så stærk, så sød.
Lysten skal binde Siddharta til
magtens sødme og glød.

ASITA
(tvivlende)
Han vil se livet!

SUDDHODANA, PRAJAPATI
MINISTRENE, TIGGERE, KOR
Bind ham fast, men med listens bånd!
Ja, for lysten skal binde Siddharta
til kvindens sødme og glød.
Lysten skal binde og blænde ham.

ASITA
Ham kan ingen blænde.

ALLE
Beskyt ham dog! Beskyt ham dog godt!

(Budbringeren kommer løbende tilbage)

BUDBRINGEREN
Suddhodanas dreng, sikke dog en søn,
glæden blomstrer nu i riger.
Han gik straks syv skridt på jorden.
Han gik syv skridt i verden.
Maya hun har født, sikke dog en dag,
en barnefyrste, ja nemli’
Glæd jer nu med kongen,
Maya fødte ham, Suddhodanas dreng,
sikke dog en dreng,
er da ikke alle glade?

(Alle nærmer sig nu budbringeren, fordi
de har opdaget, at han er halt.
Prajapati ser pd med frpfardelse)


BUDBRINGEREN
Er da ikke alle glade?
Hvorfor er i ikke glade?

MINISTRENE, SUDDHODANA, KOR
Gribbene kan ingen standse nu!
Grib ham!

PRAJAPATI
(protesterer)
Åh nej! Skån ham!

BUDBRINGEREN
(rædselsslagen) '
Ah...

MINISTRENE, SUDDHODANA, KOR
Gribbene kan ingen stoppe nu!

(Budbringeren kastes i fangekælderen)

KOR
Kraft! Magt! Kraft! Magt! Ungdom!
Skønhed og ungdom skal herske
i slottet og haven.

Lysten binder! Lystens bånd!

PRAJAPATI
I er kun vilddyr, der dræber råt!

MINISTRENE, SUDDHODANA, KOR
Lysten skal binde Siddharta til
slottets sødme og glød.
Så stærk, så sød.
Lysten skal binde Siddharta
til magtens lykkeland.

(Soldaterne griber de elendige, som

forgæves forsøger at undslippe, og
kaster dem i fangekælderen under slottet)

KOR
Grib dem!

Gribbene kan ingen stoppe nu.
Gem dem bort!

PRAJAPATI
!
Giv dem fri!

KOR
Gribbene kan ingen stoppe nu.
Kraft! Magt! Kraft! Magt! Ungdom!
Skønhed og ungdom skal herske
i slottets og havens lyst.

(Den døde Maya bliver

båret gennem scenen)

PRAJAPATI
Sorgen har ramt os på glædernes dag:
døden har ramt som
en hævn for vor synd,
det er ondt, perverst
at skille lyst fra nød og død.
Giv de svage fri, de gamle,
det er ikke for sent.

KOR
(skamfuldt)
Kongen har bundet os fast
til sin score plan,
bunder fast til vort folk
som en pligt.

1. MINISTER
(forbereder den 'nye anden)
Vi skal skabe en have med dans og sang:
spillende muntert og frit...

(Han iagttager kritisk danserne)


mere muntert, mere barnligt:
uskyldigt, erotisk, endnu engang.
En have med lys og fest:
ungdommens latter skal tindre.ANDET  AKT

"MIDDAG"


(Kapilavastus lysthave. Underholdning
og bryllupsfest i den forbedrede lysthave.
Dansende grupper i lysthavens baggrund.
Suddhodana betragter dem tilfreds.
(Prajapati ind Suddhodana hilser hende)


SUDDHODANA
Nu stråler dagens lys.
Solens lys stråler nu.
Glædernes sværm summer frem.
Ungdom danser, hør latteren klinge!
Livet er godt at leve.
Livet er godt.
Se: prinsen er ung
i det smukke liv!
Se nu hvordan alle danser!
- Et brus af glæde,
en glæde bruser mægtigt!
Alt er som jeg har tænkt!
Ingen sorg kan true Siddharta nu,
ingen sorg!
- Intet syn af alder og død
må kunne nå ham nu,her i haven.

PRAJAPATI
Men under hver blomst, se:
rod og jord og ormes natsorte rige,
jord og orme: skjul ikke det!
Lyv ikke for prinsen!
Livet er for alle,
hans sjæl er sart og i fare — pas på!
De danser nu, men livet skifter,
mørket kommer, ingen slipper:
dansen slutter, alt svinder bort,
bli'r tomt.
Tit er jeg jo bange: han tier så sælsomt
og ser sig omkring
som i undren...

SUDDHODANA
Hans ungdoms glans skal vare, han er mit håb,
han var mit dybeste ønske.
Ingen sorg, smerte, lidelse
må ramme Siddharta!
Ingen sorg kan true Siddharta her.
Ingen sorg, alderdom og død
må kunne nå ham her.
Livet ikke ses af Siddharta!
livslykken venter nu på prinsen.
Lad ham blot finde sin dronning.

PRAJAPATI
Bryllupsglæden visner.

SUDDHODANA
Nej! Nej!

PRAJAPATI
Jo! Jo!
Prinsen er alt for ung.
Ungdom er ikke alt!

SUDDHODANA
Jo! Jo!

PRAJAPATI
Nej! Du vil, hvad ingen kan.

SUDDHODANA
Jo! Jeg vil skabe glædens borg...

PRAJAPATI
...kalder på sorgens hær!

SUDDHODANA
Jeg vil ikke høre om det!
Hør mic varme faderord.

PRAJAPATI
Hør! Hans vilje lyder kold!
Du fordærver dit barn,
du fordærver dit barn med pragt,
fordærver ham —
åh, lad ham dog se verden!
Du svigter ham!
Hvorfor svigter du,
hvorfor svigter du din søn?

SUDDHODANA
Hvorfor svigter du, forråder min plan?
Min plan: slottet bli'r min lænke om ham!
Hvorfor tvivler du, tvivler! Svigter?
— Hvorfor svigter du,
hvorfor svigter du mig?
Livslykken venter nu på prinsen.
Lad ham blot finde sin dronning.
Det hele er så enkelt!
Alt lykkes ja, se dansen!Alt lykkes jo, se festen!

(ser Siddbarra blandt de dansende)


Se der! Hvem danser?
Kom Siddharta, kom!

SIDDHARTA
Danse er som at leve.


(Suddhodana kalder Siddharta)

Ja far, Jeg kommer.

(fløjter, nynner)

Se fuglen der, så kom da her.
Kom til mig, åh nej — nu fløj den væk, men...

SUDDHODANA
(afbryder)
Morer du dig, min søn?

SIDDHARTA
Ja, far: hvor kan jeg andet?
— Der er så meget, jeg nyder,
hver dag jeg lever:
en sang, en ven, en leg, en pige,
leve er som at danse.

(De tre prinsesser kommer ind)

SUDDHODANA
(tager en guldring frem)
Så lev da endnu stærkere!
Sæt livet på en prøve!
Lad tre prinsesser vælge guldringe hos jer.
Se: Tara, Kamala, Yasodhara.

(Siddharta og to venner står med hvert
sit guldsmykke, tilbydende dem,
lokkende, til prinsesserne)


SIDDHARTA
Skønt er livet. Livet er lyst.
Korn her, min glædes søstre!
Rør mig, lok mig, smyk mig,
stråleøjne, pragtpiger spring!
Lad mig se de barme bølge!
Danse er som at leve.
Skønne, slanke, funklende liv,
med lyn i hvert navlesmykke,
spring nu, vælg nu, fang mig,
kom prinsesser!
Dejlighedsblomsc!
Underligere tanker tindrer.
Leve er som at danse.

(Yasodhara går beslutsomt hen til
Siddharta, mens de to andre prinsesser
ser til, fortrædeligt)


YASODHARA
Denne ring har glans —
stærk som dit øjes strålering!

SIDDHARTA
Og i den ring, prinsesse,
danser liv og lyst og min glædes håb
Ingen kunne passe dig bedre, smukke!
Ringen er din, Yasodhara.
Vær nu min, vær min, som jeg er din.

YASODHARA
Ingen passer bedre.
Ringen er min fra nu, ja.
Yasodhara er hun mon din?

Se mig!

SIDDHARTA
Yasodhara, var dit blik er ord?

YASODHARA
Ringen er i livets billed'.
Se! Ringen: livets billed'.

SIDDHARTA
Yasodhara stråler som ringen,
i livets billed, ja.
jeg fik, hvad jeg dybest har villet:
jeg fanges uhjælpeligt...

YASODHARA
Fang mig!

KAMALA OG TARA
Føj!
Skammelige, frække, liderlige,
skammelige pige.

SIDDHARTA
Jeg fanges uhjælpeligt.

TARA
Se på mig, kongesøn.
Jeg kan gi' dig din løn.

KAMALA
Se, her danser en prinsesse -
- en prinsesse med noblesse.

SIDDHARTA
Hun er den varmeste,
hun er den dristigste:
Yasodhara ved, at liv er dans.
Hun er den varmeste,
hun er den dristigste.
Yasodhara ved, ac liv er dans.

TARA
Se på mig, kongesøn.
Jeg kan gi' dig din løn.

KAMALA
Se, her danser en prinsesse -
- en prinsesse med noblesse.

YASODHARA
Jeg er din, men...kun...hvis...

SIDDHARTA
"Hvis?"Hvis hvad?
Jeg gør hvad som helst for dig.

YASODHARA
Jeg er din, men kun...
hvis du vil vise dig stærkest i alt.

SIDDHARTA
Og du bli'r min, hvis jeg...
vil vise mig stærkest i dag?

KAMALA
Se mig!

PRAJAPATI
(undrende)
Se! Prinsen elsker, gløder.

TARA
Se! Prinsen smiler sælsomt.

SUDDHODANA
Se blot hvad der sker nu.

KAMALA
Sent så jeg prinsen:
aldrig glemmer jeg prinsen,
ilden i hjertet, ilden i skødet,
åh, grib mig vind,
min prins, min prins,
brand i hjertet, ild i skødet,
åh, grib mig prins, jeg længes.

SIDDHARTA
(betragter Karnala vardrattende)
Hvor...dejligt...spiller hun
det smukkeste spil til min glæde!

KAMALA
Sent så jeg prinsen:
aldrig glemmer jeg prinsen,
ilden i hjertet, ilden i skødet,
åh, grib mig vind.

PRAJAPATI
Nu glædes Siddharra,
han gløder, elsker Yasodhara,
lykkelig...

TARA
Jeg elsker dig!
Tag min mund, og brysterne.

SUDDHODANA
Lysene, glæderne tindrer:
alt er lykkedes!
Alt tindrer, alt er glæde!

SIDDHARTA
Hvor...dejligt...spiller hun
det smukkeste spil til min glæde!

KAMALA
Prins, jeg længes...
Åh, min prins, sent så jeg,
aldrig glemmer jeg ham,
aldrig, aldrig...glemmer, glemmer...

(besvimer)

YASODHARA
(`afsides; da hun ser Kanalar smerte)
Elskov er grusom,
men prinsen ved det ikke,
må ikke vide.
Kan jeg elske en 'blind' person?
Jeg må prøve ham,
om han ejer et følsotht sind


(til Siddharta)

Hvis du ikke kan føle, hvor jeg er,
når kampen er ovre så...
selvom da sejren var din,
vil jeg ikke bli' din.

SIDDHARTA
(indforstået med betingelserne)
Hvis jeg ikke kan mærke, hvor du er,
når kampen er ovre,
så vil du ikke bli' min.

KAMALA
Jeg kan aldrig glemme ham — Siddharta.

PRAJAPATI
Prinsen vinder altid over alt — Siddharta.

TARA
Vrede og smerte kæmper nu i mig,
Siddharta bli'r aldrig min, han er tabt for mig,
åh, Siddharta.

(De konkurrerende dansere, herunder
Siddharta, forbereder kampen)


SUDDHODANA
Kæmp! Vind!
Tag prinsessen og gift dig —

nu!

(Konkurrencen mellem Siddharta og de andre

prinser begynder. Yasodhara er, sammen med
syv andre iger, `prinsesser' tilslørede, opstillet i 2
rækker med 4 i hver. De kæmpende prinser

skal finde deres veje imellem disses stadig
forskudte vinkler. Efter sin sejr løber Siddharta
direkte hen til Yasodhara og løfter hendes slør)


SIDDHARTA
Yasodhara: ckr er du, du, du.

YASODHARA
Du fandt mig!
Denne ring har glans, stærk
som dit øjes sanering!

SIDDHARTA
Og i den ring, prinsesse,
danser liv og lys og min glædeshåb...

YASODHARA, SIDDHARTA
Ingen passer bedre ringen.
og du er min, jeg er din, er din.
Hvad skulle nu kunne skille os ad?

SUDDHODANA
Bryllup, bryllup nu!

MINISTRENE
Bryllupsfest!
Bryllup, bryllupsfest...

SUDDHODANA
Nu!

MINISTRENE
Nu!

(Bryllupstog ogfestforberedelser)

KOR
Nu smiler livet, lev det nu!
Prinsen fandt sin lykke nu.
Nu smiler livet smukt.
Prinsen fandt lykken.
Nu smiler Siddharta.
Livet smiler, livets smil.

KAMALA, PRAJAPATI, TARA
Livet smiler, livets smil,
lev, smil!

KOR
Dans nu en bryllupsdans.

KAMALA, PRAJAPATI, TARA
Dans en bryllupsdans.

ASITA, MINISTRENE, SUDDHODANA
En bryllupsdans.

YASODHARA
Jeg har det himmelsk, smiler.
Siddharta varmer mit hjerte.

SIDDHARTA
Jeg har det helt himmelsk: en herlig dag.

PRAJAPATI
Himlen smiler til Siddharta.

KAMALA
a-a-a-a

TARA
Dans, dans, Siddharta.

MINISTRENE, SUDDHODANA
(triumferende, brutalt)
Prinsen er fanget i livet.

ASITA
Jeg tvivler.

MINISTRENE, SUDDHODANA
Jo se, Siddharta er spundet i nettet!

ASITA
Åh... Jeg tvivler...

(Mareridt')

MINISTRENE, SUDDHODANA
Prinsen er fanget i

ASITA
Jeg tvivler.

MINISTRENE, SUDDHODANA
Prinsen er spundet i nettet.
Prinsen er fanget i livet.

(Brat omslag til 'smilende idyl')

KOR
Livet smiler. Lev det. Nu.
Prinsen fandt lykken nu.

SIDDHARTA
(uroligt)
Hvorfor mon de blikke
blandt hoffets folk?
Hvorfor Asitas tvivl, på hvad? På hvad?
Hvorfor disse udtryk af vild triumf?
Hvad sker der nu?
Ser jeg forkert?

KOR
Prinsen fanges, han fanges.


(Atter ’idyl', Siddharte smiler igen)

Nu smiler livet, lev det nu.
Prinsen fandt sin lykke nu.
Nu smiler livet smukt.
Prinsen fandt lykken.
Nu smiler Siddharta.
Livet smiler, livets smil.

KAMALA, PRAJAPATI, TARA
Livet smiler, livets smil.
Liv, smil!

KOR
Dans nu en bryllupsdans.

KAMMA, PRAJAPATI, TARA
En bryllupsdans.

ASITA, MINISTRENE, SUDDHODANA
Bryllupsdans.

YASODHARA
Jeg har det himmelsk, smiler,
Siddharta varmer mit hjerte.

SIDDHARTA
Jeg har der helt hirnmelsk:
en herlig dag.

PRAJAPATI
Himlen smiler til Siddharta.

(Mareridt' igen)

MINISTRENE, SUDDHODANA
Prinsen er fanger i livet.

ASITA
Jeg tvivler.

MINISTRENE, SUDDHODANA
Jo, se, Siddharta er spundet i nettet.

ASITA
Jeg tvivler.

MINISTRENE, SUDDHODANA
Prinsen er fanget i nettet.

ASITA
Jeg tvivler.

MINISTRENE, SUDDHODANA
Prinsen er spundevf nettet.
Prinsen er fanget i livet.         r

('Idyl' igen)

KOR
Livet smiler, lev det nu.
Prinsen fandt lykken.

SIDDHARTA
Hvorfor mon de blikke af vild triumf?
Hvorfor Asitas rvivivivl, på hvad? På hvad?

(Mareridt')

KOR
Prinsen fanges, han fanges.

YASODHARA, KAMALA

PRAJAPATI, TARA
Ha ha ha ha ha ha...

MINISTRENE, SUDDHODANA
Prinsen er fanget i liver

(`Idyl' igen)

KOR
Livet er lykkedrøm.
Livet er lykkens palads.

YASODHARA, PRAJAPATI OG TARA
Kvinden udfylder mørkets plads:
gør lyst.

KOR
Livet er så lyst.


(Mareridt' ellerfest?
Tvetydigt scenisk udtryk)


Prinsen fanges i nettet,som vi har skabt.

MINISTRENE, SUDDHODANA
Fanges helt af spindet,som vi har skabt.

KOR
Prinsen fanges i nettet,
som vi har skabt.
Nettet strammer, spindet fanger.

(De fistende firsvinder. Kun Prajapati

bliver tilbage; hun ser uroligt efter
den usikre Siddharta, der forsvinder
med de andre)

PRAJAPATI
Selv nu er jeg bange, han der så sælsomt
og ser sig omkring som i rædsel;
ja, under hver blomst, se:
rod og jord og ormes natsorte rige —
jord og orme: skjul ikke ckt!
Lyv ikke for prinsen!
Livet er for alle,
hans sjæl er sart og i fare — pas pi!
De danser nu, men livet skifter,
mørket kommer, ingen slipper:
dansen slutter, alt svinder bort, bli'r tomt —
rit er jeg jo bange:
han tier så sælsomt
og ser sig omkring som i undren...
 
 

TREDIE AKT

'AFTEN"


Lysthaven uden får Kapilavasru. Afbrudt

underholdning. (Siddharta og Yasodhara
sidder i den sene eftermiddag med deres
tre veninder og to venner; de anråber
trylleasken Mragatrashana"(Amra) om
at blive underholdt)

VENNERNE, VENINDERNE
Mragatrashana, tryllerske, tryl for os,
Mragatrashana, tryl for os! Dans nu!
Fortryl os, Mragatrashana!

(Amra danser. Hendes

søster Gandarva forts ler)

GANDARVA
Drengen var 15 år
og sad i parken,
hvor prinsessens slot lå gemt
bag de store hegn...
han faldt i søvn og vågned' først
om aft'nen:
for ham stod en pige skøn,
hun smiled' blidt og lokked',
han så hendes smil —
han gik nærmere, han kyssed' hende,
hun besvarede kysset hedt.
Han blev berust
af pigens bløde læber,
og da: trak han hende ril sigl —
Kyssed' vildt,
han ville alting,
var som besat,
hun var besat...
Men med et løb hun bort,
andre kom, så på ham —
og lo og lo og lo.

YASODHARA, SIDDHARTA

VENINDERN, VENNERNE
Mragatrashana, tryl for os, dans nu! Fortryl os,
Mragatra.shana.

GANDARVA
Åh, hvilken skam for ham;
var blot et offer
for de muntre pigers spottende drilleri!
Åh, ku' han bare synke i et hul
i jorden straks.
Men pigen fra før, som han kyssed' —
sa'e nu sit navn: “Kairial
Og da blev alt godt, alle smiled' varmt
og bød ham til fest,
fest med vin, frugt og søde ting.
Glad igen gik han med dem,
ind i prinsessens sale,
og nu kom prinsessen til ham:
"Schirma"!
Men han så kun
Pigen fra før var i hans sind.
Fest og sang, natten gik,
morg'nen kom, farligt sted,
forklædt som pige slap han
ud fra slottet

YASODHARA, SIDDHARTA

VENINDERNE, VENNERNE
Mragatrashana, hvad hændte siden?
Fortæl nu! Mragatrashana.

GANDARVA
Dagevis vented' han.
Da kom en kvinde med er slør for ho'det,
rev så brat sløret bort:
Kairia var kommet,
tilstod at hun kun mod ham længtes!
Åh, så kærligt dog de talte:

(Gandarva inddrager prinseparret

i sin fortælling)

YASODHARA (SOM"KAIRIA")
"Jeg elsker dig, fyldes af dig."
"Dig alene elsker jeg."

SIDDHARTA (SOM"DRENGEN")
"Så fuld er mit hjerte af dig,
Kairia."

GANDARVA
"Det er for farligt med vores kærlighed;
vid: prinsessen hun elsker dig
helt med samme glød."

YASODHARA (SOM"KAIRIA")
— vil ikke tåle,

at du afslår prinsessens kærlighed.
Vi to ka' ikke ses mere;
gå til prinsesse Schirma!
Forlad mig! Forlad mig!
Men elsk og ægt prinsesse Schirma!"

SIDDHARTA
Vidunderlige Yasodhara,
du spiller godt den
vidunderlige Kairia
hvor du spiller godt, forunderligt
spiller du Kairia, Mragatrashana.

VENNER OG VENINDER
forunderligt spil som Kairia,
Mragatrashana.

SIDDHARTA
(til Amra)
Forunderlige Amra,
hvor du spiller godt
den vidunderlige Mragatrashana

(om"Mragatrashana")

der er virkelig og uvirkelig,


(om Amra selv)

du er virkelig og uvirkelig på samme tid.

(om de andre)

Tænk, hvis I nu altid spilled'
således for mig!
Og egentlig var andre, som Kairia,
spillet af Mragatrashana,
spillet af Amra, men hvem spiller Amra?


(indtrængende)

Hvem er du så,"Amra"?

(Amra ser, som hypnotiseret af
Siddhartas spørgsmål, på Siddharta,
men river sig brat los)


GANDARVA
Drengen var uden frygt,
han voved' alt for pigen, som han elsked'.
"Jeg holder fast ved dig"
så end'lig tilstod pigen,
mens hun smiled':
"Jeg er prinsessen selv: Schirma!
Den anden er min tjener."

YASODHARA
(Son"Schirma)

"Elsked, nu tror jeg på dig!" '

SIDDHARTA
(Som Dregen)
"Elsked', tror du på mig?"

(Siddharta udtrykker højeste
anerkendelse — og samtidig ”hvad-sa'e-
jeg?' om den sidste afhøring:
Kairia er ikke Kairia —
men prinsesse Schirma)


YASODHARA

(Son"Schirma)
Men det bli'r svært at mødes:
jeg bevogtes!

GANDARVA
(SOM"SCHIRMA")
YASODHARA
"Kongen, min far, bevogter mig."

GANDARVA
"Så jeg må være listig —
så tro ikke falske ry' gter."

YASODHARA
(SOM"SCHIRMA")
GANDARVA
"Sørg da ikke for tidligt,
vi skal genses,
græd ikke!
Sørg ikke for tidligt,
vi mødes, vi skal ses igen en dag!"

SIDDHARTA
(for sig selv)
Disse toner, så triste,
hvorfor knuges mit hjerte ved
denne melodi, hvorfor 'sorg',
når alt er leg?
Disse toner, så triste?
"Sorgen slår så sælsomt ned i flæng",
jeg hørte denne strofe sunget
af min mor,
som sad i tanker for sig selv.
Min far han spilled"vred' —
de så mig ikke, i mit gemmested i leg —
"Sorgen, sorgen"sagde han,
"det ord må ikke høres i dette slot!"
Hvorfor?
Jeg ved det ikke;
er da 'sorg' andet end mørket
i det skyggespil, vi spiller?

GANDARVA
(fortsætter forceret og nervøst)
Men prin...men prinse...
men prinsessen løb...
men prinsessen løb bort...
men prinsessen løb bort fra ham.
Kom ikke mer'.
Han følte angst.

Han tænkte kun på hende.
Men så hørte han, man så’e


(søger efter et andet ord for 'død)

der værste! Hun lå som (afdød)


(De øvrige minus Siddharta
overdøver ordet 'afdød' med
spændingsudbrud o.lign)


Hans sjæl ble' sort ville kun bort

(Anita vil vise drengens fortvivlede flugt
fra sorgens by, men hendes nermitetfir
hende til at snuble. falde og spjætte
ugraciøst ud med arme og ben.
Gandarva løber besindelsesløst til sin
søsters hjalp)


GANDARVA
Hun er syg! Hun er syg!
Alt er tabt, vi skal væk, skal ned,
skal ned, skal ned, skal ned i 'Helved"!

(Siddharta fatter intet, vil måske
i navnløs forudanelse om det utænkelige
udskyde forståelsen: han vil helst
fortolke alt som del af historien om
drengen og prinsessen. Han serførst

muntert, derpå foruroliget, endeligt:
chokeret (fortvivlet råbende) på Amras
pil En gang sygdomshærgede ansigt —
og på Gandarvas fortvivlede)


De tre visioner

I: Sygdom
 
(Amra og Gandarva skriger i angst)


SIDDHARTA
Hun er syg, hun er syg, syg.
Denne lyd, denne lyd. lyd.
 

II: Alderdom
 
(Suddhodana skriger i angst)


SIDDHARTA
(i rædsel)
Hvad er denne lyd?
Lyd som af vindene, dér i træet:
"syg","syg", Amrå syg under træet.
 

III: Dod

SIDDHARTA
Anita under træet, visnet,
dét har jeg set.


(Amra dør og bæres bort)

"Sorgen slår så sælsomt ned i flæng".

(ser tomt ben for sig)

Åh far, min kære far. Hvad har du gjort?
Hvad har du gjort mod os?
Døden rammer alle men'sker,
ja: også mig selv måske!
Far! hvad har du gjort imod os?
Knive...det skær som...knive...
Der skæ'r som tusind' knive,
at se glæden visner.
Et lykketræf fulgt af sorgen
"slår ned i flæng".
Hvor varsomt end man danser,
så falder man til sidst, ja,
nok så varsomt,
så falder man til sidst. ja!
Det skæ'r som tusind' knive at se:
glæden visner,
sorgen rammer alle"slår ned i flæng".

SLAVEDRIVERE
Fremad! March!

(Sielolharra ser i sin skrakvision
slaveharepisket fremad af

alvelignentle meol mod mennesker)

SLAVER
Vis medynk, et sekund!
Dec gør så frygtelig ondt!

(Laber væk)

SLAVEDRIVERE
Fremad! March!
Nu galer hanen:
væk er de!

(De laber efter slaverne)

SIDDHARTA
Alle mine omgivelser ligner en ravnesort
uvejrshimmels tordensky
foran den hellige ånd!
Fortryllelse! Begejstring!
Det er som svæver jeg højt oppe:
Paradis langt nede —
jeg ser det stråler i det fjerne,
vinker fra hver gavl til mig,
Paradis i det fjerne, se!
Er lykketræf fulgt af sorgen"slår ned i flæng".
"Sorgen slår så sælsomt ned i flæng".

KOR
Fortryllelse og begejstring
i det fjerne vinker fra hver gavl til mig:
Paradis i det fjerne.
Min syge moster hos mig sad
og lapped' på min skjorte.
Da tænkte jeg: lad mønten rulle glad
og lad pisken smælde: tju og tju.
Vis medynk ét sekund,
det gør så frygteligt ondt.
Fremad March! Tju!
Fremad March! Tju!

(Prajapati kommer ind på scenen og
forstår øjeblikkeligt, at hvad hun
i mange år har frygtet —
eller måske inderst inde: håbet —
nu er sket, 'sandhedens øjeblik' er inde)


PRAJAPATI
(for sig selv)
Så er det sket, cl& som jeg frygted':
han har set — og sket er sker —


(Prajapati går beslutsomt hen til den
vanvidsrruede prins og fatter hans hoved
mellem sine hænder.Flun ser ham fast i øjnene)


Se så alt — Siddharta —
nu ved du pludselig noget —
se så alt!

(Prajapati går hen til kalderdorene og
låser dem op, åbner, og mens tøvende,
ril at begynde med næsten uopfatteligt,
de mange års gemte 'elendige' søger ind
på scenen eller blandt tilskuerne,
kravlende, stønnende
(alle nynnende en dyb, guttural tone, der
gradvist samler sig til en dyb
'clusterklang) beretter
Prajapati den for alle andre,
inkl. tilskuerne, velkendte
forhistorie:)

 
Se så alt med dine egne øjne,
alt, som ord ikke voved' at nævne,
se lidelsen og skammen,
om alt er vi sammen,
i mørket jamred' og skreg forstødte
de kældre vi forviste livet til,
mens slottet toned' af et lykkespil.
Se! Se! — Og hør!
"Der var engang"—
da din Far og mor savnet!' et barn
(riget en arving, slottet en prins)
Efter mange års venten blev du født —
men kloge mænd, som læser
skrift på himlen og jorden, forudsagde
din skæbne som fyrste
af den synlige eller usynlige verden.
Forstå din far! —
som ønsked' at du skulle fortsætte
hans gerning —
og som fik det råd at la' dit blik
kun nå den synlige verden,
kun se glæde, som fest og evigt marked,
slottets evige fest
(beskyttet af rigets soldater)
Derfor forvistes alle som bar, synligt.
den lidelse, de dødes regn,
der er vort mærke mit i livet,
også din fars;
vid: han misted' din mor,
han mistede Maya,
der døde straks efter fødslen.
Ingen måtte sige dette:
du er moderløs, Siddharta.
Jeg er Mayas søster.
Tilgiv nu, at vi løj for dig!

KOR
I denne nat skal vore sind
se dybere i himlen ind.
Han kommer fra Altet, mens Maya har sorg.

TIGGERNE
Kan en dejlig dronning
da ha' sorg?


(Oprørere' de mere vitale
af ’de elendige' råber:)

"Nåh, er dronningen 'sorgfuld',
er hun sulten, måske?
Bli'r hun bidt af lopper i sin borg?
Den har kaster skygger længe nok.
Nu er det os. Vi er mange,
og vi har mod og trods".

(Begyndende oprør.
Suddhodanas tropper trænger ind
på scenen og driver brutalt
de elendige' tilbage i kældrene)
(Siddharra gør tegn til
at forlade slottet)


KOR
Bliv dog hos os, bliv hos os.
Hele riget er dit.
Dit rige Siddharra.

PRAJAPATI, YASODHARA, VENINDERNE
Du Siddharra er rigets unge håb.

KOR
Hele riget er dit. Bliv Siddharra!
Hjælp os!

SUDDHODANA, MINISTRENE
Dlu skal arve livet„aI lykkens sum.

KOR
Bliv Siddharra! Bliv og hjælp?
Bliv hos os og hjælp
os finde sammen påny!

SUDDHODANA
Bliv dog hos mig!
Du skal jo arve et rige.
Livslykkens sum:
arven fra fædrenes stræben

SIDDHARTA
"Ja, min fader"
sådan lyder alle slægters råb
som nu lever,
men hvem lever endnu
med et håb i dit rum?
Så festligt spilled' jeg nar
mellem det som var og ikke var.
I gjorde livet til en ’fest',
men jeg var altid kun
en fremmed gæst,
en strejfer og en taler i det rum;
I bygged' af livets tabte sum.

YASODHARA
Ta' mig med,
hvis du ikke vil blive hos os!
Kom tilbage! — hvis du går bort...
Jeg elsker en ukendt fremmed klode: Dig.

SIDDHARTA
(splittet mellem to følelser for Yasodhara)
Du er mig ukendt som enhver blandt jer:
Yasodhara elskede, åh — jeg længes.
Min ukendte smukke moder, kom tilbage!
Er der mon andre kloder?

SIDDHARTA OG KOR
Jeg længes, min ukendte smukke moder,
mon der er andre steder, andre kloder,
mon vi jager dig bort,
vi elsker dig for højt?
andre steder, andre kloder,
mon vi jager dig bort,
vi elsker dig for højt?

(Siddharta står som en

Mr. Anybody; forladt af
sit miljø, miljøet forladt af ham)

 

ACTO  PRIMERO

"MAÑANA"(Palacio de Kapilavastu. Fiesta nocturna.
Ceremonia
del nacimiento de Siddharta
y entierro de su madre
)


CORO
El pueblo flamea radiantes antorchas
en medio de la noche.
Las antorchas
parpadean
en los ojos de la gente
y brillan como estrellas en el cielo nocturno.

ASITA, CONSEJEROS
, SUDDHODANA
¡Grandioso esta noche es el reino
en el centro del mundo
!
¡Grandioso es el poder del príncipe
en medio de los cielos.
Como el sol, el
rey es el centro del cielo.
¡Espléndido el palacio,
preparado para el huésped celestial
!

CORO
Las antorchas se reflejan
en los ojos de la gente
brillando como el oro
en medio de la noche.
¡El pueblo flamea antorchas
para el
invitado celestial!

SUDDHODANA
¡Cielo, escucha mis ruegos... un hijo!

CORO
En es
ta noche nuestros corazones ven
lo más profundo de la bóveda celestial.
El llega a través del cosmos
mientras Maya se lamenta.

(Los niños quieren ver a la reina
,
pero Prajapati los rechaza)


PRAJAPATI
Maya está afligida.

NIÑOS
¿Puede una reina
tan encantadora como ella
estar triste?

PRAJAPATI
Así es, la reina está muy pensativa y triste.
Ella siente que pronto partirá de esta vida.
La tristeza golpea
de manera extraña,
golpea al azar.

NIÑOS
Al azar el dolor nos golpea.

(Desanimados, los niños desaparecen)

CORO
En el
cosmos está aguardando,
pero pronto llegará
a nosotros.
¡Ven! ¡Ven! ¡Ven!

SUDDHODANA
(gritando)
¡Música!

(Comienzan los festejos)

1er CONSEJERO
El rey está abatido, no tiene hijos,
teme por el futuro del reino.

PRAJAPATI
Maya es desdichada.

1er CONSEJERO
Maya es muy infeliz.
El rey perdió toda esperanza de tener un hijo.

SUDDHODANA
¡Mi esperanza brilla allá en lo alto!
La noche es profunda y
brillante.

ASITA
¡Es el brillo de la esperanza!

ASITA
, EGUNDO CONSEJERO
¡Ven
id, amigos míos, a celebrar
junto a nuestro rey, esta noche!

CORO
El pueblo flamea radiantes antorchas
en medio de la noche.
Las antorchas
parpadean
en los ojos de la gente
y brillan como estrellas en el cielo nocturno.

ASITA, CONSEJEROS
, SUDDHODANA
¡Grandioso esta noche es el reino
en el centro del mundo
!
¡Grandioso es el poder del príncipe
en medio de los cielos.
Como el sol, el
rey es el centro del cielo.
¡Espléndido el palacio,
preparado para el huésped celestial
!

CORO
Las personas son antorchas,
porque las personas tienen antorchas
que brillan y brillan como el oro
en sus ojos en la noche.
La gente tiene antorchas que brillan y brillan.
¡Para el Invitado celestial!

SUDDHODANA
¡Cielo
, escucha mi plegaria... un hijo!

CORO
En es
ta noche nuestros corazones ven
lo más profundo de la bóveda celestial.
El llega a través del cosmos
mientras Maya se lamenta.

(Los niños regresan)

PRAJAPATI
Maya está afligida.

NIÑOS
¿Puede una reina
tan encantadora como ella
estar triste?

PRAJAPATI
Así es, la reina está muy pensativa y triste.
Ella siente que pronto partirá de esta vida.
La tristeza golpea
de manera extraña,
golpea al azar.

NIÑOS
¡El dolor golpea al azar!

CORO
En el
cosmos está aguardando,
pero pronto llegará
a nosotros.
¡Ven! ¡Ven! ¡Ven!
 
(Prajapati
entona un canto
infantil con los niños)

PRAJAPATI
¡Mirad, Maya está sola aunque esté casada!

NIÑOS
¿Puede una flor estar sola,
una flor como ella?

PRAJAPATI
Ella no halla alegría en el fondo de su corazón.

NIÑOS
La eternidad está zumbando
a nuestro alrededor en la noche.

PRAJAPATI
, NIÑOS
La tristeza, la tristeza nos visita a todos,
nadie puede
escapar de ella.
En la colmena sideral
están zumbando
las abejas jubilosas.
Al azar
, el dolor nos golpea.

PRAJAPATI
El dolor son todas las estrellas
que nunca pod
remos alcanzar.

NIÑOS
Nadie puede robarte el placer
que solo tú puedes sentir.

PRAJAPATI
La muerte se cierne
, austera y helada,
oscureciendo nuestra vista.

NIÑOS
¡Quién sabe lo que el cielo te ha enviado,
lo que tiene reservado para ti!

PRAJAPATI
, NIÑOS
La tristeza, la tristeza nos visita a todos,
nadie puede
escapar de ella.
En la colmena sideral
están zumbando
las abejas jubilosas.
Al azar
, el dolor nos golpea.

MENDIGOS
Se puede ser una reina y, sin embargo,
estar triste, las lágrimas fluyen en
palacio.
Maya y Suddhodana tienen mucho, todo,
excepto un hijo, la sal de la vida.
La tristeza ataca al azar, y nos golpea.

PRAJAPATI, NIÑOS
El dolor son todas las estrellas
que nunca pod
remos alcanzar.
Nadie puede robarte el placer
que solo tú puedes sentir.
La tristeza, la tristeza nos visita a todos,
nadie puede
escapar de ella.
En la colmena sideral
están zumbando
las abejas jubilosas.

NIÑOS
, MENDIGOS
Al azar
, todos somos golpeados.

(Maya sale de su habitación

y empieza a bailar sola)

UN MENDIGO
¡Mirad, Maya baila!
¡
Si, Maya está bailando!

PRAJAPATI, NIÑOS
Una flor como ella ¿puede permanecer solitaria?
¡Mirad, Maya baila por un niño no nacido!

(Fascinado, Suddhodana observa a
Maya y la sigue a su habitación)


PRAJAPATI
El rey apareció
y se quedó maravillado,
luego, entró en la habitación de Maya.

MENDIGOS
¡Ven, ven, maravilla!
¡Quédate aquí!

NIÑOS, MENDIGOS
En el firmamento zumban abejas jubilosas
,
Maya ha encontrado satisfacción
para su anhelante corazón.
Nadie en la tierra
puede conocer los frutos del placer.
El niño es fruto del amor.

(Maya sale de su habitación con Suddhodana.
Ella abandona la escena, él se queda)


PRAJAPATI
Maya camina por el jardín
...
¡Ha llegado la hora de Maya!

NIÑOS
, MENDIGOS
Maya camina
por el jardín...
¡Ha llegado la hora de Maya!
Ahora Suddhodana está esperando un hijo
.
¡Mirad cómo se le ilumina la cara!
¿Será el Príncipe Siddharta?
El niño es fruto del amor.

(Un viejo mensajero entra

cojeando, tropezando y corriendo,
con una alegría desbordante)

MENSAJERO
¡Escuch
ad con atención! ¡Maya ha dado a luz,
un niño pequeño, un principito
! ¡Sí, es verdad!
Maya tiene un niño
, un príncipe.
¡Siddharta ha nacido hoy!
Ha nacido el príncipe
y el rey es feliz.
Es encantador ver a un rey tan contento.
Ella
ha dado a luz, ya no está triste.
Comparte su dicha con el rey; ¡hurra!
¡Hurra por el hijo de Maya! ¡Qué día tan feliz!
La alegría está floreciendo en el reino.
¡El niño pudo ponerse de pie de inmediato!
¡Luego caminó siete pasos sobre el suelo!
Dio varios pasos en la tierra, ¡sí!
¡Él se detuvo!
Y dio uno
, y dio dos, y dio tres,
y dio cuatro
, y dio cinco, y dio seis,
y caminó siete pasos en el mundo
. ¡Sí!

NIÑOS
Y dio uno
, y dio dos, y dio tres,
y dio cuatro
, y dio cinco, y dio seis,
y caminó siete pasos en el mundo
. ¡Sí!

MENSAJERO
Hacia el norte...

ASITA
(pensativo)
... el polo helado

MENSAJERO
Hacia el sur...

ASITA
... los calores del día.

MENSAJERO
Hacia el este...

ASITA
... ¡Ten
ed cuidado! ¡Es cegador!

MENSAJERO
Hacia el oeste...

(El mensajero sale rápido para contar
sus buenas noticias en otra parte)


ASITA
(interpretando los portentos)
Sí, él verá
y se congelará hacia el norte.
Y verá y se calentará en el sur.
Y verá y meditará en el oeste.
Y verá y se hundirá en el este.

SUDDHODANA
, CONSEJEROS
¡Él verá, verá,
y actuará como un profeta
!

CORO
Verá, verá
y actuará, actuará
.
¡Suddhodana! ¡Suddhodana! ¡Suddhodana!

ASITA
Sufrirá con los indigentes.
Alcanzará el cenit de la vida aquí abajo.
Arrancará la dulce rosa de la vida en esta tierra.
¡Y abandonará el reino de su padre!

CORO
(inquietos)
Él verá, verá,
y saldrá del palacio.
¡Suddhodana! ¡Suddhodana! ¡Protégelo!

(El mensajero entra cojeando,
feliz aunque confundido)

MENSAJERO
¡El hijo de Suddhodana, qué día tan feliz,
la alegría florece en el reino
!

(El mensajero se marcha de nuevo)

SUDDHODANA
Si él ve enfermedad, muerte
y necesidad en la tierra...

CORO
¡Protégelo!

SUDDHODANA
... él se marchará de mi reino.

CONSEJEROS
... él partirá de tu reino.

SUDDHODANA
, CONSEJEROS
¡Protégelo de la vida!

CORO
¡Protégelo! ¡Protégelo!

SUDDHODANA
, CONSEJEROS
Tendremos que protegerlo de la vida,
de las privaciones de este mundo.

CORO
¡Protégelo! ¡Protégelo!

SUDDHODANA, PRAJAPATI,
CONSEJEROS MENDIGOS, CORO
Todos los placeres terrenales lo encadenarán.

ASITA
(escéptico)
¡Él verá la vida!

SUDDHODANA, PRAJAPATI
MINISTRENE, TIGGERE, KOR
El placer encadenará al príncipe
con el poder
de su dulzura y resplandor.
El placer encadenará a Siddharta
con el poder de su dulzura y resplandor.

ASITA
(escéptico)
¡Él verá la vida!

SUDDHODANA, PRAJAPATI
MINISTRENE, TIGGERE, KOR
¡Átalo bien, pero con lazos seguros!
Sí, el placer encadenará a Siddharta
a la dulzura y el esplendor de la mujer.
El placer lo encadenará y lo cegará.

ASITA
Nadie puede cegarlo.

TODOS
¡Protégelo, entonces! ¡Protégelo bien, entonces!

(El mensajero llega corriendo)

MENSAJERO
El niño de Suddhodana, ¡qué hijo espléndido!
la alegría está floreciendo en el reino.
Luego dio siete pasos en la tierra, ¡sí!
Caminó siete pasos en el mundo, ¡sí!
El alumbramiento de Maya, ¡qué día tan feliz!
¡un principito, sí, de verdad!
Comparte la dicha del rey,
Maya dio a luz un niño, el niño de Suddhodana,
qué niño tan encantador,
¿
Verdad que todos están felices?

(Todos se acercan al mensajero,
descubriendo que es cojo.
Prajapati mira con consternación
)

MENSAJERO
¿
Verdad que todos están felices?
¿No están todos dichosos?

CONSEJEROS, SUDDHODANA, CORO
¡Nadie puede detener a los buitres ahora!
¡Atr
apadlo!

PRAJAPATI
(oponiéndose)
¡Oh no
, dejadlo en paz!

MENSAJERO
(aterrorizado)
¡
Ah!...

CONSEJEROS, SUDDHODANA, CORO
¡Nadie puede detener a los buitres ahora!

(El mensajero es arrojado a un calabozo)

CORO
¡Fuerza! ¡Poder! ¡Fuerza! ¡Poder! ¡Juventud!
La belleza y la juventud

reinarán en el palacio y en el jardín.
¡El placer une!¡El placer aferra!

PRAJAPATI
¡
Sois como animales salvajes!

CONSEJEROS, SUDDHODANA, CORO
El placer encadenará al príncipe al castillo
,
con
la dulzura y el esplendor,
de modo tan fuerte, tan dulce.
El placer arrastrará a Siddharta
a la feliz tierra del poder.

(Los soldados apresan a los
miserables
que intentan escapar en vano y los
arrojan a los calabozos)

CORO
¡Atr
apadlos!
¡Nadie puede detener a los buitres ahora!
¡Enciérrenlos!

PRAJAPATI
¡D
ejadlos marchar!

CORO
Nadie puede detener a los buitres ahora.
¡Fuerza! ¡Poder! ¡Fuerza! ¡Poder! ¡Juventud!
La belleza y la juventud reinarán
en el palacio y el jardín del placer.

(Maya, que ha muerto, es trasladada
a través del escenario)


PRAJAPATI
La tristeza ha golpeado en este día de regocijo.
La muerte nos ha invadido
en venganza por nuestro pecado.
Es malo, perverso,
separarse del deseo y la muerte.
Dej
ad ir a los débiles y ancianos,
aún no es demasiado tarde.

CORO
(avergonzados)
El Rey nos ha atrapado
dentro de su poderoso plan
.
El deber nos obliga a todos
a someternos a su voluntad.

1er CONSEJERO
(preparando el"nuevo orden
")
Crearemos un jardín con bailes y canciones,
juegos muy alegres y libres...

(observa críticamente a los bailarines)
 
...
más divertido, mucho más infantil,
inocente
y erótico. ¡Una vez más!
Un jardín con luces y diversión
.
Las risas y la juventud deben prevalecer aquí.
 
 

ACTO  SEGUNDO

"MEDIODÍA"


(En el jardín del palacio Kapilavastu.
Celebración y fiesta de bodas en el
jardín engalanado. Grupos de bailarines

al fondo. Suddhodana los mira con satisfacción.
Prajapati entra. Suddhodana la saluda)


SUDDHODANA
La luz del día brilla
con los rayos del sol, todo es luz.
¡Oh, qué bullicio de alegría!
¡La juventud baila y se escuchan sus risas!
La vida es la alegría de vivir ahora,
la vida es
muy dulce.
¡Mir
ad, la vida es una delicia
y el príncipe es joven!
¡Mirad, ahora todos están bailando!
¡Un rugido de placer,
un poderoso rugido de placer!
Es tal como lo había pensado.
¡Ninguna angustia puede amenazar a Siddharta
,
no existe ninguna angustia!
Con seguridad, ningún atisbo de vejez y muerte
puede alcanzarlo aquí
, en el jardín.

PRAJAPATI
Pero debajo de cada flor: la raíz
, la tierra
y el reino nocturno de los gusanos.
Tierra y gusanos: ¡no los ocult
éis!
¡No m
intáis al Príncipe!
La vida está
es para todos,
su mente es frágil y está en peligro. ¡Cuidado!
Está
is bailando ahora, pero la vida cambiará,
llegará la oscuridad
y nadie escapará de ella.
El baile cesará, todo se desvanecerá,
todo quedará vacío.
Me inquieto al ver que él está silencioso
y mira a su alrededor
como maravillado...

SUDDHODANA
Su brillante juventud
perdurará,
él es mi esperanza
y mi mayor deseo.
¡Ni la pena,
ni el dolor ni el sufrimiento
golpearán a Siddharta!
Ningún dolor puede amenazar a Siddharta aquí.
Ni el dolor, ni la vejez
, ni la muerte,
con seguridad, pueden alcanzarlo aquí.
¡Siddharta nunca verá la vida!
La felicidad espera al príncipe.
Encontrará una reina a su gusto.

PRAJAPATI
Las alegrías de la boda son fugaces.

SUDDHODANA
¡No! ¡No!

PRAJAPATI
¡S
í! ¡Sí!
El príncipe es demasiado joven.
¡La juventud no lo es todo!

SUDDHODANA
¡S
í! ¡Sí!

PRAJAPATI
¡No! Tú quieres lo que nadie puede lograr.

SUDDHODANA
¡Si! Quiero crear el castillo de la alegría...

PRAJAPATI
¡Atraerás al anfitrión de la pena!

SUDDHODANA
¡No quiero escuchar nada
de eso!
Escucha las palabras de un padre amoroso.

PRAJAPATI
¡Escucha, su voluntad s
erá débil!
¡Estás malcriando a tu hijo!
¡Estás malcriando a tu hijo,
lo estás malcriando
!
¡
Oh, deja que vea el mundo!
¡Le estás fallando!
¿Por qué hacerle esto?
¿Por qué le fallas así a tu hijo?

SUDDHODANA
¿Por qué me
dices eso, obstruyendo mi plan?
¿Mi plan? ¡
Él estará encadenado al palacio!
¿Por qué dudas?  ¿Renuncias?
¿Por qué me haces esto,
por qué me traicionas?
La felicidad espera a Siddharta.
Encontrará una reina a su gusto.
¡Todo es muy simple!
¡Resultó bien, el baile! ¡Resultó bien, la fiesta!

(observa a Siddharta entre los bailarines)

¡Mira allí! ¿Quién baila?
¡Ven Siddharta, ven!

SIDDHARTA
Bailar es como vivir.


(Suddhodana llama a Siddharta)

¡Sí papá, ya voy!

(silbando y tarareando)

¡Mira ese pájaro!... ¡Ven!
¡Ven a mí!... ¡Oh , se fue volando, pero...

SUDDHODANA
(interrumpiendo)
¿Disfrutando la vida, hijo mío?

SIDDHARTA
Sí papá. ¿Cómo hacer otra cosa?
¡Hay tantos placeres deliciosos!...
Cada día una canción,
una amiga, un juego, una niña,
vivir es como bailar.

(Entran las tres princesas)

SUDDHODANA
(toma un anillo de oro)
¡Entonces
, vive aún más intensamente!
¡Pon la vida a prueba!
Deja que
las princesas elijan los anillos de oro.
¡Mira!
... ¡Tara, Kamala y Yasodhara!

(Siddharta y dos amigos toman sus
respectivos anillos de oro, ofreciéndolos
tentadoramente, a las princesas)


SIDDHARTA
¡La vida es fantástica! ¡La vida es una delicia!
¡Ven
id aquí, encantadoras hermanas!
¡T
ocadme, palpadme,
ot
orgadme vuestros  favores!
¡Los ojos brillan, las chicas deliciosas bailan!
¡D
ejadme ver vuestros pechos agitados!
Bailar es como vivir
una vida esbelta y brillante.
¡Un destello de la joya en cada ombligo!
¡Salt
ad, elegid, atrapadme!
¡Venid a mí, princesas!
¡Hermosas flores!
¡Los deseos maravillosos brillan!
Vivir es como bailar.

(Yasodhara camina resueltamente
hasta Siddharta, las otras dos princesas
la miran
atentas)

YASODHARA
¡Este anillo brilla tanto
como el resplandeciente brillo de tus ojos!

SIDDHARTA
Y en este anillo, princesa,
anida
la vida, el deseo y mi esperanza de gozo.
¡Nadie podría cuidarte mejor que él, querida!
Es para ti, Yasodhara.
Sé ahora mía, sé mía, como yo soy tuyo.

YASODHARA
Ninguno me quedaría mejor.
Ahora es mío para siempre.
Yasodhara
¿es entonces tuya?
¡Mírame!

SIDDHARTA
Yasodhara, ¿tu mirada
es la que habla?

YASODHARA
El anillo es la verdadera imagen de la vida.
¡Mira! El anillo: la verdadera imagen de la vida.

SIDDHARTA
Yasodhara brilla como el anillo
,
es la verdadera imagen de la vida, sí.
Tengo lo que añoraba tan profundamente
,
ahora estoy irremediablemente atrapado...

YASODHARA
¡Atrápame!

KAMALA
, TARA
¡Ah!
¡Desvergonzada e impe
nitente lujuriosa!
¡Muchacha sin pudor!

SIDDHARTA
Estoy irremediablemente atrapado.

TARA
¡Mírame, príncipe real!
Yo te recompensar
é bien.

KAMALA
Mira, una verdadera princesa está bailando,
la encontrarás completamente fascinante.

SIDDHARTA
¡Ella es la más apasionada!
¡Ella es la más atrevida!
Yasodhara sabe que la vida es danza.
¡Es la más apasionada!
¡La más atrevida
Yasodhara sabe que la vida es danza.

TARA
¡Mírame, príncipe real!
Yo te recompensar
é bien.

KAMALA
Mira, una verdadera princesa está bailando,
la encontrarás completamente fascinante.

YASODHARA
Soy tuya, pero... sólo... si...

SIDDHARTA
¿Si? ¿Sí
, qué?
Haría cualquier cosa por ti.

YASODHARA
Soy tuya, pero sólo si...
pruebas ser el más hábil de todos.

SIDDHARTA
¿Serás mía, si yo...
demuestro ser
el más hábil?

KAMALA
¡Mírame!

PRAJAPATI
(maravillada)
¡Mirad, el príncipe deslumbra, está radiante!

TARA
¡Mirad, él está sonriendo extrañamente!

SUDDHODANA
¡Mirad lo que está sucediendo!

KAMALA
Demasiado tarde lo vi,
nunca lo olvidaré.
Hay fuego en mi corazón, hay fuego en mi seno
.
¡Oh, agárrame, viento,
mi príncipe, mi príncipe,
corazón ardiente, seno ardiente,
agárrame, mi príncipe, lo estoy anhelando
!

SIDDHARTA
(mirando a Kamala con aprecio)
¡Cómo...
delicadamente... ella realiza este
maravilloso juego para mi placer!

KAMALA
Demasiado tarde lo vi,
nunca lo olvidaré
.
Corazón ardiente, seno ardiente.
¡Oh, agárrame, viento!

PRAJAPATI
Es feliz, Siddharta.
Está radiante, ama a su Yasodhara,
radiante...

TARA
¡Yo te amo a ti!
Toma mi boca y mi corazón.

SUDDHODANA
Las luces y la alegría brillan
.
¡Todo ha sido un éxito!
¡Todo es chispeante, todo es alegría!

SIDDHARTA
Cómo...
delicadamente...
ella está actuando para mi placer.

KAMALA
Príncipe, yo anhelo...
¡Ah, mi príncipe, qué tarde te vi!
Nunca voy a olvidar,
nunca, nunca...
olvidar, olvidar...

(se desploma)

YASODHARA
(aparte
, notando el dolor de Kamala)
El amor es muy cruel,
pero él aún no lo sabe,
nunca debe saberlo.
¿Podría querer yo a un hombre ciego?
Debo ponerlo a prueba
y ver si es sensible.

(a Siddharta)

Si no puedes descubrir dónde estoy
antes de que termine el concurso, entonces...
aunque la victoria sea tuya,
nunca seré tuya.

SIDDHARTA
(aceptando las condiciones)
Si no puedo descubrir dónde estás
antes de que finalice el concurso,
entonces nunca serás mía.

KAMALA
Nunca podré olvidar
te, Siddharta.

PRAJAPATI
Siddharta nunca fue vencido en una lid.

TARA
La ira y el dolor están luchando en mí,
el príncipe nunca será mío, lo he perdido
.
¡Oh, Siddharta!

(Los competidores, incluido Siddharta,
se aprestan para el concurso)


SUDDHODANA
¡Lucha! ¡Triunfa!
¡Toma a la princesa y cásate con ella!
¡
Ahora!

(Comienza la competencia entre
Siddharta
y los otros príncipes. Yasodhara está junto
con otras siete doncellas, veladas, dispuestas
en dos filas de cuatro. Los príncipes tienen
que encontrar su objetivo entre ángulos
siempre cambiantes.
Tras vencer, Siddharta

corre hacia Yasodhara y le quita el velo)

SIDDHARTA
¡Yasodhara, aquí estás, tú, tú!

YASODHARA
¡Me encontraste!
Brillante es este anillo,
brillante como tus ojos resplandecientes.

SIDDHARTA
Y en este anillo, princesa, baila la vida,
el deseo y mi esperanza de alegría...

YASODHARA
, SIDDHARTA
El anillo se ajusta perfectamente.
Eres mía, soy tuya, soy tuy
o.
¿Qu
ién podrá separarnos?

SUDDHODANA
¡Boda, boda ahora!

CONSEJEROS
¡Festín de bodas!
¡Boda, fiesta de bodas!...

SUDDHODANA
¡Ahora!

CONSEJEROS
¡Ahora!

(Cortejo nupcial y preparativo
para la boda)

CORO
La vida os está sonriendo, ¡vividla ahora!
Él es realmente feliz
.
Ahora la vida
le sonríe.
Él es realmente feliz.
Siddharta está sonriendo.
La vida
le sonríe, la vida le sonríe.

KAMALA, PRAJAPATI
, TARA
La vida
os está sonriendo, la vida os sonríe.
¡Viv
id, sonreíd!

CORO
¡Bailad un baile de bodas!

KAMALA, PRAJAPATI
, TARA
¡Bailad un baile de bodas!

ASITA, CONSEJEROS
, SUDDHODANA
¡Un baile de bodas!

YASODHARA
¡Me siento feliz y sonriente!
Siddharta enardece mi corazón.

SIDDHARTA
Me siento tan feliz, es un día glorioso.

PRAJAPATI
¡Los cielos te sonríen, Siddharta!

KAMALA
a-a-a-a

TARA
¡Baila, baila, Siddharta!

CONSEJEROS
, SUDDHODANA
(brutal y triunfantemente)
¡Siddharta ha sido atrapado por la vida!

ASITA
Lo dudo.

CONSEJEROS
, SUDDHODANA
¡Si, mira! ¡Siddharta está atrapado en sus redes!

ASITA
¡Bah!... Lo dudo...

(pesadilla)

CONSEJEROS
, SUDDHODANA
¡Siddharta ha sido atrapado por la vida!

ASITA
Lo dudo.

CONSEJEROS
, SUDDHODANA
¡Atrapado en la red está Siddharta!
¡Atrapado en la vida está Siddharta!
 
(Cambio repentino a"idilio sonriente")

CORO
La vida
os sonríe, ¡vividla ahora!
El príncipe está feliz.

SIDDHARTA
(inquieto)
¿Por qué los cortesanos
intercambian miradas con sigilo?
¿Cuáles son las dudas de Asita? ¿
Cuáles?
¿Por qué esos gestos de triunfo salvaje?
¿Qué está
sucediendo?
¿Estoy viendo mal?

CORO
¡El Príncipe está atrapado, ha sido atrapado!

("Idilio"una vez más, Siddharta sonríe  de nuevo)

La vida os está sonriendo, ¡vividla ahora!
Él es realmente feliz
.
Ahora la vida
le sonríe.
Él es realmente feliz.
Siddharta está sonriendo.
Es la dulce sonrisa de la vida.

KAMALA, PRAJAPATI
, TARA
Es la dulce sonrisa de la vida.
¡Vive, sonríe!

CORO
¡Baila ahora un baile de bodas!

KAMALA, PRAJAPATI
, TARA
¡Baila un baile de bodas!

ASITA, CONSEJEROS, SUDDHODANA
¡Un baile de bodas!

YASODHARA
Me siento feliz, sonriendo.
Siddharta hace arder mi corazón.

SIDDHARTA
Me siento tan feliz
.
Es un día glorioso.

PRAJAPATI
Los cielos
sonríen a Siddharta.

(
"Pesadilla" otra vez)

CONSEJEROS, SUDDHODANA
¡Siddharta ha sido atrapado por la vida!

ASITA
Lo dudo.

CONSEJEROS, SUDDHODANA
¡Si, mira! ¡Siddharta
ha caído en sus redes!

ASITA
Lo dudo.

CONSEJEROS, SUDDHODANA
¡Siddharta ha sido atrapado por la vida!

ASITA
¡Bah!... Lo dudo...

CONSEJEROS, SUDDHODANA
¡Siddharta
ha caído en sus redes!
¡Siddharta
ha caído en sus redes!

(
"Idilio"otra vez)

CORO
La vida
os sonríe, ¡vividla ahora!
Siddharta está feliz
.

SIDDHARTA
¿Por qué esos gestos de triunfo salvaje?
¿Cuáles son las dudas de Asita, cuáles?

(
"Pesadilla'")

CORO
¡Él ha sido atrapado, está atrapado!

YASODHARA, KAMALA
PRAJAPATI, TARA
¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja!...

CONSEJEROS, SUDDHODANA
¡Siddharta ha sido atrapado por la vida!

(
"Idilio"otra vez)

CORO
La vida no es más que un sueño de felicidad.
La vida es un palacio de alegría.

YASODHARA, KAMALA Y TARA
La mujer reina en medio de la oscuridad,
¡ella hace la luz!

CORO
La vida es
brillante.

(¿"Pesadilla"o"fiesta"?
La escena transmite ambigüedad)

Está atrapado en la malla que hemos tejido.

CONSEJEROS
, SUDDHODANA
Atrapado en la malla que hemos tejido.

CORO
Está atrapado en la malla que hemos tejido.
La malla se ajusta, la red se enreda,
se enreda, se enreda.


(Los invitados a la boda se van.
Solo queda Prajapati
que mira con
inquietud al vacilante Siddharta, que
se
marcha con los demás)


PRAJAPATI
Pero debajo de cada flor: la raíz
, la tierra
y el reino nocturno de los gusanos.
Tierra y gusanos: ¡no los ocult
éis!
¡No m
intáis al Príncipe!
La vida está ahí para todos,
su mente es frágil y está en peligro. ¡Cuidado!
Ahora bailáis, pero la vida cambiará,
llegará la oscuridad

y
nadie podrá escapar de ella.
El baile cesará, todo se desvanecerá,
quedará el vacío.

A menudo estoy inquieta
pues él está muy callado
y mira a su alrededor como maravillado...
 
 
 

ACTO  TERCERO

"TARDE"


(
Una pausa en la fiesta en el jardín del
palacio Kapilavastu. Avanzada la tarde,
Siddharta y Yasodhara están sentados con
sus amigos: tres niñas y dos muchachos,
rogándole a la bailarina"Mragatrashana"
(Amra) que continúe)

AMIGOS
¡Mragatrashana, hechicera, baila para nosotros
!
¡Mragatrashana, baila para nosotros, baila ahora!
¡Encántanos, Mragatrashana!

(Amra baila, mientras que

su hermana Gandarva relata)

GANDARVA
El niño de quince años
se sentó en el parque
donde se encontraba el palacio de la princesa
,
detrás de altos setos...
Se quedó dormido
y no despertó hasta la noche.
Cerca
, había una muchacha encantadora,
de sonrisa dulce y tentadora.
Él se percató de su sonrisa y,
acercándose, la besó.
Ella le devolvió el beso con pasión.
Se sintió inflamado
por sus tentadores labios,
y luego... ¡la estrechó contra él!
Besándola locamente,
quería hacerlo mucho más,
como poseído.

Ella estaba dominada  
por un sentimiento amoroso...
De repente, sin embargo, ella huyó.
Otras vinieron, lo miraron, y se rieron... rieron.

YASODHARA, SIDDHARTA
AMIGOS
¡Mragatrashana, baila para nosotros
!
¡Baila ahora! ¡Encántanos, Mragatrashana!

GANDARVA
¡Oh
, qué vergüenza para él,
ser víctima de la burla y
mofas
de las alegres muchachas!  
¿
Hubiera querido
hundirse en la tierra, allí mismo!
Pero la muchacha a quien él había besado
le dijo su nombre:"Kairia".
Y entonces todo estuvo bien.

Ambos sonreían,  
Luego
, ella lo invitó a una fiesta:  
habría vino, frutas y dulces.
Feliz ahora, las siguió al palacio real,
y luego, apareció la princesa
"Schirma"
pero él
sólo veía a ella,
a la chica que ocupa
ba su pensamiento.
Festejaron y cantaron toda la noche
.
Llegó la mañana, el lugar era peligroso,
disfrazado con ropas de mu
jer,
huyó del palacio.

YASODHARA, SIDDHARTA
AMIGOS
Mragatrashana, ¿qué pasó después?
¡Cuéntanos, Mragatrashana!

GANDARVA
Los días y las semanas iban y venían.
Un día, apareció una mujer que llevaba un velo,
aunque de inmediato se lo
quitó.
Kairia había llegado diciendo
que lo había estado esperando.
¡Oh, cuántas palabras de amor murmuraron!

(Gandarva incorpora a la pareja de
príncipes
en la narración de su historia)

YASODHARA (COMO"KAIRIA")
"Es a ti a quien amo, te adoro,
solo a ti, mi más grande amor".

SIDDHARTA (COMO EL MUCHACHO)
"
Cuán profundamente mi corazón te anhela,
Kairia".

GANDARVA
Su amor era demasiado arriesgado.
La
princesa también lo amaba
con la misma pasión".

YASODHARA (COMO"KAIRIA")
"- no te perdonaré
haber rechazado
el amor de una princesa.
¡
Nunca podremos volver a vernos,
vete con la princesa Schirma!
¡Ahora
, déjame! ¡Déjame!
¡
Cásate con la princesa Schirma!"

SIDDHARTA
¡Oh, Yasodhara, 
qué bien representas
a
la encantadora Kairia.
¡Qué bien actúas!
Representas muy bien a Kairia, Mragatrashana.

AMIGOS
Encantadoramente
bien
representas a Kairia, Mragatrashana.

SIDDHARTA
(a Amra)
Eres la
mejor, Amra.
¡Oh, qué bien representas
a la encantadora Mragatrashana
!

(refiriéndose a"Mragatrashana")

¿Quién es real y quién irreal?

(refiriéndose a la propia Amra)

Eres real e irreal al mismo tiempo.

(refiriéndose a los demás)

¡Piensa si siempre estuvieras actuando para mí!
Y realmente también hab
ría otras,
como Kairia, interpretada por Mragatrashana;
interpretada por Amra,
pero ¿quién interpreta a Amra?

(obsesivamente)

¿Quién eres, entonces, Amra?

(Amra parece hipnotizada por la
pregunta de Siddharta, lo mira,

pero de repente se desmorona)

GANDARVA
El niño no tenía miedo
y se aventuró por ella,
por la muchacha a la que amaba.
"Seré fiel a ti".
Finalmente, la niña admitió con una sonrisa:
"Yo soy la princesa, ¡Schirma!
La otra muchacha es mi criada.

YASODHARA

(Como Schirma)

"¡Querido, ahora puedo confiar en ti!"

SIDDHARTA
(Como el muchacho)
"Querida, ¿confías en mí?"

(Siddharta expresa el mayor
reconocimiento y, al mismo tiempo,

dice:"¿Qué te dije?"Con respecto
a la última revelación: Kairia no es
Kairia, sino la Princesa Schirma)

YASODHARA
(Como Schirma)
¡No
te será fácil encontrarme,
p
ues me vigilan!

GANDARVA (COMO"SCHIRMA") 
YASODHARA
"Mi padre, el rey, me está vigilando".

GANDARVA
"Entonces seré muy astuto...
así que no debes confiar en falsos rumores".

YASODHARA (COMO"SCHIRMA")
GANDARVA
"Es muy temprano para estar afligida,
nos veremos luego
.
¡No lloremos! ¡No te aflijas!
Muy pronto, nos encontraremos,
nos volveremos a encontrar algún día!"

SIDDHARTA
(para sí)
¿Por qué es
e tono tan triste?
¿Por qué mi corazón late
convulso?
¿Por qué esta pena cuando la vida es un juego?
¿Por qué es
e tono tan triste?
"La tristeza golpea extrañamente
, al azar",
solía
cantar mi madre
mientras estaba sentada
, sola,
perdida en sus pensamientos.
Mi padre actuó como
un loco;
yo jugaba en mi escondite y no me vieron.
"Dolor, dolor", dijo mi padre
.
Esa palabra no debe mencionarse aquí!"
"¿Por qué no?"
"Yo no lo sé."
¿Existe el dolor aparte de la oscuridad
en este juego de sombras
en el que estamos actuando?

GANDARVA
(continúa, tensa y nerviosa)
Pero la... pero la prín...
pero la princesa huyó...
la princesa se escapó...
pero la princesa escapó de él.
No volvió.
Él tenía miedo,
no podía pensar en nadie más que en ella.
Luego, escuchó a la gente decir:

(busca una palabra diferente para no decir muerte)

¡
Una cosa mala! Ella yacía como... (muerta)

(Todos los demás, excepto Siddharta,
ahogan la palabra"
muerta"con
exclamaciones)

Su mente se volvió negra, se marchó lejos.

(Amra intenta representar la huida
desesperada del niño de la ciudad
, del
dolor, pero en su nerviosismo tropieza
y cae torpemente, sus brazos y piernas
se agitan. Gandarva
, instintivamente,
corre para ayudar a su hermana)

GANDARVA
¡Ella está enferma! ¡Ella está enferma!
¡Todo está perdido, debemos huir,

bajar, bajar, bajar, bajar al Infierno!

(Siddharta no entiende. T
iene una
premonición de lo impensable, quizás

aún no quiera entenderlo, prefiere
interpretar todo como parte de la historia
del niño y la princesa. Primero mira
alegremente, luego inquieto y finalmente
consternado. Grita desesperadamente
primero ante la cara angustiada de Amra,
y luego ante la desesperada Gandarva)

L
as tres visiones

I.
La enfermedad

(Amra y Gandarva gritan de miedo)

SIDDHARTA
Ella está enferma, está enferma, enferma.
¡Oh, ese sonido, ese sonido, sonido!

II. L
a vejez

(Suddhodana grita de miedo)

SIDDHARTA
(horrorizado)
¿Qué es ese sonido?
Un sonido como el viento, allá en el árbol.
"Enferma","
Enferma", Amra enferma bajo el árbol.

III: L
a muerte

SIDDHARTA
Amra, debajo del árbol,
marchita la he visto.

(Amra muere y es llevada afuera)

"La tristeza golpea
extrañamente, al azar".

(mira el vacío frente a él)

¡Oh padre, mi querido padre! ¿Qué has hecho?
¿Qué nos has hecho?
La muerte nos golpea a todos,
sí, incluso a mí mismo.
¡Oh! ¿Qué nos has hecho?
Cuchillos... corta como...cuchillos...
corta como mil cuchillos
y alegría que se desvanece.
Un golpe de suerte
y luego
la pena golpea al azar.
Por muy bien que bailes
finalmente cae
s, sí.
¡Oh, aunque bailes con cuidado,
finalmente
caes, sí!
Corta como innumerables cuchillos
y la alegría que se desvanece.
La tristeza nos golpea a todos, golpea al azar.

CONDUCTORES ESCLAVOS
¡Avan
zad! ¡Marchad!

(Siddharta tiene una visión aterradora
de un ejército de esclavos que son
azotados por lobos parecidos a humanos)


ESCLAVOS
¡
Por un momento, tened piedad!
¡
El dolor s terrible!

(Huyen)

CONDUCTORES ESCLAVOS
¡Avan
zad! ¡Marchad!
¡El gallo está cantando,
se han ido!

(Corren tras los esclavos)

SIDDHARTA
¡A mi alrededor todo es como una nube de
negra tormenta, como un cuervo en un cielo
tormentoso frente a la mente que todo lo ve!
¡E
uforia! ¡Encantamiento!
Lo veo como flotando en lo alto,
el paraíso
queda muy por debajo.
Lo veo brillar en la distancia,
saludando desde las paredes hacia mí.
¡El Paraíso en la distancia, mira!
Un golpe de suerte, luego
la pena golpea al azar.
El dolor golpea de manera extraña
, al azar.

CORO
La euforia y el encanto me saludan a lo lejos. 
Paraíso en la distancia.
A mi lado estaba sentada mi vieja tía enferma,
cosiendo mis camisas.
Y luego pensé:
¡la moneda rodará brillando
y el látigo fustigará, golpeará y estallará!
¡
Por un momento, tened piedad!
¡Sentimos un dolor tan terrible!
¡Camin
ad! ¡Marchad! ¡Estalla!
¡Adelante! ¡March
ad! ¡Estalla!

(Prajapati entra, y al instante se da cuenta
que lo que ella ha temido, o posiblemente
secretamente esperó, durante muchos años,
ahora se ha producido:"ha llegado el
momento de la verdad")

PRAJAPATI
(para sí)
Ha sucedido, lo que he estado temiendo:
él ha visto
... Lo hecho, hecho está

(Prajapati se acerca al príncipe
y le toma la cabeza entre ambas manos.
Ella lo mira fijamente a la cara)
 

Míralo todo
, Siddharta,
finalmente sabes algo,
¡
Míralo todo!

(Prajapati se dirige a las mazmorras y
abre las puertas. Y mientras los pobres
miserables, que han estado escondidos
durante muchos años, aparecen
vacilantes y casi imperceptiblemente en
el escenario o entre los presentes,
gateando y gimiendo y tarareando
profundas notas guturales, que
gradualmente ensamblan en un grupo
,
Prajapati relata toda la historia, ya
familiar para todos los demás, incluida
la audiencia)
 

Velo todo con tus propios ojos.

Todo lo que
las lenguas
nunca se atrevieron a decir
.
Ve el sufrimiento y la vergüenza,
todos tenemos la culpa.
En la oscuridad gimieron y gritaron
.
En las mazmorras escondimos la vida,
mientras
en el palacio resonaba en un juego feliz.
¡Mira! ¡Mira y escucha!
"Había una vez"
tu padre y tu madre anhelaban un hijo
(El reino un heredero y el palacio un príncipe)
Después de muchos años de espera, naciste,
pero los sabios, que leen
las señales
del cielo y de la tierra,
predijeron tu destino como príncipe
del mundo visible
e invisible.
Rogando
, tu padre quería
que tú continuaras con sus obras
y recibió el consejo de que solo debías ver
en el mundo visible, solo el placer
;
que debías tener una vida de eterno gozo,
risas y diversión en el palacio
.
(
Protegido por los soldados del reino)
Y así
fue que desterraron a todos aquellos
que mostraban signos visibles de sufrimiento
,
que es nuestro destino en la vida,
y
de la de tu padre también.
Él perdió a tu madre, perdió a su Maya,
quien murió inmediatamente después
de tu nacimiento.
Nadie tenía permitido decírtelo
.
No tienes madre, Siddharta.
Yo soy la hermana de Maya
¡Perdónanos por haberte mentido!

CORO
En esa noche nuestros corazones verán
mucho más profundo en la bóveda del cielo.
Del
cosmos viene, mientras Maya se lamenta.

MENDIGOS
¿Puede una reina
tan encantadora como ella
estar triste?

(Los rebeldes, los más activos de
los pobres miserables, gritan:)

"Así que nuestra reina se está lamentando,
¿tiene hambre tal vez?
¿Le pican las pulgas en su palacio?
Ha proyectado su sombra el tiempo suficiente.
Ahora es nuestro turno. Somos muchos,
y somos agresivos y desafiantes".

(Comienza la rebelión. Las tropas de
Suddhodana entran en escena y
reconducen brutalmente a los pobres
desgraciados a las mazmorras
.
Siddharta hace como si fuera a salir
del palacio)


CORO
¡Quédate aquí con nosotros, quédate!
Todo este reino es tuyo.
Es tu reino, Siddharta.

PRAJAPATI, YASODHARA, AMIGOS
¡Príncipe, eres la esperanza del reino!

CORO
Este gran reino es tuyo.
¡Quédate, Siddharta! ¡Ayúdanos!

SUDDHODANA, CONSEJEROS
Heredarás la vida y la felicidad.

CORO
¡Quédate, Siddharta! ¡Quédate y ayúdanos!
¡Quédate con nosotros
y ayúdanos a unirnos de nuevo!

SUDDHODANA
¡Quédate aquí
, conmigo!
Heredarás un reino
y la felicidad también...
Es el fruto del trabajo de tus antepasados.

SIDDHARTA
"Sí, padre mío",
eso es lo que todas las generaciones gritan,
las
pasadas y las de ahora pero,
¿quién
mantiene una esperanza en tu reino?
Jugué alegremente el rol del tonto,
entre lo que había allí y
no había.
Convertiste toda
mi vida en un festín,
pero yo siempre fui un invitado extraño
,
un vagabundo y un charlatán
en ese reino que construiste
para que la vida real
desapareciera por completo.

YASODHARA
Si no te quedas
, al menos llévame contigo,
¡
Quédate con nosotros!
Por favor,
si debes dejarnos, regresa algún día...
¡Eres como en planeta extraño y desconocido!

SIDDHARTA
(indeciso entre dos sentimientos por Yasodhara)
Te conozco no más que a todos los demás.
Yasodhara, queridísima,
¡cómo anhelo!
¡Madre desconocida, por favor
, ¡regresa, vuelve!
¿Quizás est
és por otros planetas?  

SIDDHARTA
, CORO
Anhelo A mi bella madre desconocida,
hay otros lugares, otros planetas,
¿quizás nos estemos alejando?
¿
Te amamos demasiado?
En otros lugares, en otros planetas,
¿quizás nos estemos alejando?
¿
Te amamos demasiado?

(Siddharta se erige como un señor
cualquiera"don Nadie
"; abandonando
su entorno.
Su entorno lo abandona a él)
Digitalizado y traducido por:
José Luis Roviaro 2020